LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 8 GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

26/12/2018 03:18 PM


LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 8 GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Chiều ngày 04/12/2018, Quận 8 tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và Bảo hiểm xã hội Quận 8 giai đoạn 2018 – 2020 và phổ biến 01 số nội dung mới về chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Hội trường Bảo hiểm xã hội Quận 8.

Đến tham dự hội nghị có Đ/c Vũ Thị Huỳnh Mai, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Sang, QUV – Phó Chủ tịch UBND Quận 8; Đ/c Trương Công Hồ, QUV – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hoanh – Giám đốc BHXH; Đ/c Trần Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN Quận 8; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 8; lãnh đạo Đảng ủy – UBND 16 Phường, cán bộ Tuyên giáo 16 Phường.

Tại lễ ký kết, Ban Tổ chức thông qua nội dung và thực hiện ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và Bảo hiểm xã hội Quận 8 về lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2018 – 2020, nghe phổ biến Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ 01/12/2018, Nghị định 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng có hiệu lực từ ngày 24/12/2018, Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2019  và một số văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHYT thực hiện từ tháng 12 năm 2018.

BAN TUYÊN GIÁO - BHXH Q8