Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

26/03/2020 09:02 AM


Tại Quận 8, Bảo hiểm xã hội đã chủ động phối hợp với Phòng giáo dục và các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh như trực tiếp xuống trường gặp gỡ giáo viên và học sinh, sinh viên để tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3118/BHXH-TT gửi Bảo hiểm xã hội các địa phương, các cơ quan truyền thông của Ngành về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bảo hiểm xã hội các tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên và đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng học sinh sinh viên tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hàng năm đều tăng. Năm học 2018-2019, có trường học đã đạt tỉ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều học sinh sinh viên chưa tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, nhất là đối tượng sinh viên. Điều này đã đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho việc phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019-2020, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đến với học sinh sinh viênvà các bậc phụ huynh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế vào cuối năm học 2019-2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Trung tâm Truyền thông, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể như: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố:

1/ Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong các trường học; giao chỉ tiêu tỉ lệ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của học sinh sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỉ lệ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đến hết năm học 2019-2020 đạt 100% học sinh sinh viên tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2/ Phối hợp với Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và các sở, ngành ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh.

3/ Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đoàn, Hội, góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của sinh viên về tính ưu việt của chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh sinh viên. Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh sinh viên trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

4/ Nội dung tuyên truyền cần chú trọng vào tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế nói chung và Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng; việc thực hiện Bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi học sinh sinh viên, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

Tại Quận 8, Bảo hiểm xã hội đã chủ động phối hợp với Phòng giáo dục và các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh như trực tiếp xuống trường gặp gỡ giáo viên và học sinh, sinh viên để tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; nêu gương các trường học, người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; những trường hợp học sinh, sinh viên được quỹ khám chữa bệnh BHYT chi trả chi phí lớn; không khen thưởng đối với các trường nếu chưa hoàn thành tỷ lệ HSSV tham gia BHYT. Song song với đó là việc phổ biến, triển khai hướng dẫn học sinh, sinh viên cách thức tra cứu mã số BHXH; tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên ngoài phần kinh phí đã được ngân sách trung ương hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời xét duyệt và chuyển kinh phí thù lao thu BHYT cho các trường học, cơ sở giáo dục.

Trọng Hiếu – BHXH Quận 8