Lộ trình tăng tuổi hưu

21/11/2019 01:56 PM


Tăng tuổi hưu và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 toàn quỹ BHXH Trả lời báo chí bên hành lang QH sau khi BLLĐ được thông qua, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, là tầm nhìn có tính chất chiến lược, nhằm đi trước đón đầu thách thức già hóa dân số. Đồng thời, giải quyết mục tiêu bao trùm là vừa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tăng trưởng kinh tế - xã hội, vừa phải cân đối để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công ăn việc làm, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 toàn và phát triển bền vững quỹ BHXH, giải quyết hài hòa việc bình đẳng tiến tới giảm dần khoảng cách về giới. Theo ông Đào Ngọc Dung, lộ trình tăng tuổi hưu trên là chậm. Đặc biệt, việc tăng tuổi nghỉ hưu chỉ thực hiện với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường. Đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá năm tuổi, đồng thời nếu NLĐ bị thêm suy giảm sức khỏe 61% thì có thể nghỉ hưu sớm hơn nữa. “Hiện nay chúng ta có danh mục 1.810 ngành nghề, lĩnh vực có công việc nặng nhọc, độc hại… với khoảng 3 triệu người, số này chắc chắn được nghỉ hưu sớm hơn năm năm và thậm chí sâu hơn…” - Bộ trưởng Dung khẳng định và cho biết thời gian tới danh mục này sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Còn những trường hợp có trình độ cao, do yêu cầu công việc thì có thể sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không quá năm năm. “Đặc biệt, họ sẽ không làm công tác quản lý mà chuyển sang làm chuyên gia…” - bộ trưởng cho biết. Liên quan đến thời gian làm việc bình thường (quy định hiện hành 48 giờ/tuần), ông Đào Ngọc Dung khẳng định đây là vấn đề lớn, tác động sâu rộng đến tất cả chủ thể, đối tượng, từ NLĐ, cơ quan nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp… Và quan trọng hơn là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nên ta cần đánh giá toàn diện, sâu sắc và đầy đủ.