16/11/2018 02:15 PM

Danh mục Bệnh viện Quý I/2019

02/11/2018 09:05 AM

2170/BHXH-CĐ V/v Giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

24/10/2018 10:49 AM

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do nợ tháng 10/2018

28/09/2018 08:01 AM

CV 1904/BHXH-CĐ Về việc giải quyết chế độ ốm đau

11/09/2018 04:39 PM

Danh sách đơn vị khóa thẻ do nợ tháng 09/2018

05/09/2018 10:30 AM

CV1721 Danh mục Bệnh viện nhận Đăng ký KCB Ban đầu Quý IV/2018

05/09/2018 08:38 AM

CV 1720 - V/v Hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

21/08/2018 03:54 PM

HỘI NGHỊ Tổng kết tuyên truyền thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018 và triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019

24/07/2018 02:00 PM

Hội nghị Truyền thông về Những điều cần biết về BHXH tự nguyện, BHYT năm 2018 tại Phường 03 Quận            Thực hiện Chương trình số 231/CTr-BHXH ngày ...

Danh mục Bệnh viện Quý I/2019

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do nợ tháng 10/2018

Về việc giải quyết chế độ ốm đau

Danh sách đơn vị khóa thẻ do nợ tháng 09/2018

Danh mục Bệnh viện nhận Đăng ký KCB Ban đầu Quý IV/2018

V/v Hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Hội Nghị Tổng kết tuyên truyền thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018 và triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019

Hội nghị Truyền thông về Những điều cần biết về BHXH tự nguyện, BHYT năm 2018 tại Phường 03 Quận 8

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2008