Thực hiện ngày giao trả hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

22/11/2013 09:25 AM


 Căn cứ VB 4432 của BHXH Tp Hồ Chí Minh:

Lùi ngày giao trả hồ sơ giải quyết chế độ đối với những đơn vị không thuộc diện điều chỉnh lương cơ sở theo ND66-CP


File đính kèm