Gia hạn thẻ BHYT năm 2014

18/12/2013 02:02 PM


►  Gia hạn thẻ BHYT năm 2014

               Từ ngày 18/12/2013 đến ngày 06/01/2014, Bảo hiểm xã hội Quận 9 sẽ thực hiện việc gia hạn thẻ BHYT năm 2014 cụ thể như sau:

* Nhóm 1: Các đơn vị hành chánh sự nghiệp, đảng, đoàn thể, khối phường đến nhận thẻ từ ngày 18/12/2013 đến ngày 20/12/2013. Các đơn vị nhóm này điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người lao động trước ngày 15/12/2013 theo phiếu giao nhận hồ sơ 402.

* Nhóm 2: Các đơn vị còn lại (Doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Công ty vốn đầu tư nước ngoài, các trường ngoài công lập, hợp tác xã,...)

- Đợt 1: Đối với các đơn vị nộp hết tiền tháng 12 năm 2013 trước ngày 20/12/2013, BHXH Quận 9 sẽ thông báo danh sách đơn vị được nhận thẻ lên trang tin vào ngày 21/12/2013, đơn vị đến nhận thẻ từ ngày 25/12/2013.

-  Đợt  2:  Đối với các đơn vị nộp hết tiền tháng 12 năm 2013 trước ngày 25/12/2013, BHXH Quận 9 sẽ thông báo danh sách đơn vị được nhận thẻ lên trang tin vào ngày 26/12/2014,đơn vị đến nhận thẻ từ ngày 31/12/2013.

- Đợt 3: Đối với các đơn vị nộp hết tiền tháng 12 năm 2013 trước ngày 31/12/2013, BHXH Quận 9 sẽ thông báo danh sách đơn vị được nhận thẻ lên trang tin vào ngày 02/01/2014, đơn vị đến nhận thẻ từ ngày 06/01/2014.

Thời gian điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trước ngày 20/12/2013, đơn vị nộp hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 402.

  Thủ tục nhận thẻ BHYT năm 2014:

Khi đến nhận thẻ BHYT năm 2014, đơn vị nộp hồ sơ gồm:

-      Bảng kê 103

-      Công văn đề nghị gia hạn thẻ BHYT năm 2014 mẫu D01b-TS (01 bản).