BHXH năm 2014: Mức đóng và mức lương tối thiểu vùng thay đổi

18/12/2013 02:45 PM


► Mức đóng:

         Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 32,5% tiền lương, tiền công (tính cả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp). Trong đó, người sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5%.

Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 22% tiền lương, tiền công làm căn cứ tham gia.

► Mức lương tối thiểu:

         Căn cứ Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

         Theo đó, kể từ ngày 01/01/2014 mức tiền lương, tiền công thấp nhất đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường nhất ở các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Quận 9 áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới là 2.700.000 đồng/tháng.