Gia hạn thẻ BHYT quý 3 năm 2014

11/06/2014 09:15 AM


       BHXH TP HỒ CHÍ MINH

              BHXH QUẬN 9

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thẻ BHYT quý 3 năm 2014

 

-        BHXH Quận 9 tiếp tục thực hiện việc gia hạn thẻ Q3 năm 2014 cho các đơn vị trên địa bàn Quận 9.

-          Để được gia hạn thẻ BHYT đơn vị trích nộp tiền hết tháng 6/2014.

-       Trong kỳ gia hạn thẻ BHYT quý 3/2014, việc gia hạn thẻ BHYT tự động được chia làm 03 đợt như sau:

 

 

 

Đợt

 

gia hạn

 

Ngày thông báo danh sách lên trang tin

 

Ngày đơn vị nhận thẻ BHYT

Đợt 1

20/06/2014

14h   26/6/2014

Đợt 2

25/06/2014

8h30  2/7/2014

Đợt 3

02/07/2014

8h30  7/7/2014

 

-              Vào ngày nhận thẻ BHYT, đơn vị lập phiếu giao nhận hồ sơ 103 đề nghị gia gia hạn thẻ BHYT nộp lại cho cơ quan BHXH Quận 9 để được nhận thẻ BHYT.

       Lưu ý:

-          Đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh nơi khám chữa bệnh kể từ ngày 15/06/2014 đến ngày 20/06/2014.

-          Mọi sự chậm trễ trong việc nhận và phát hành thẻ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

       Trân trọng.