Phiếu cung cấp thông tin tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

19/04/2016 04:59 PM


 PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH

Các đơn vị sử dụng lao động vui lòng tải file đính kèm, điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho cơ quan BHXH tại Hội nghị 

 

Các thông tin trên phiếu được dùng để trao đổi với đơn vị về tình hình công nợ, các văn bản nghiệp vụ mới.... qua email, di động; trả hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ nhận thư do đơn vị cung cấp trên Phiếu nhằm hạn chế việc thư bị trả về và thất lạc hồ sơ.

 

File đính kèm