Văn bản 1989/BHXH-QLT của BHXH TPHCM v/v thu hồi thẻ BHYT và gia hạn thẻ BHYT

31/08/2016 03:41 PM


 Kính gửi Đơn vị sử dụng lao động văn bản 1989/BHXH-QLT của BHXH TPHCM v/v thu hồi thẻ BHYT và gia hạn thẻ BHYT.