Thông báo số 67/TB-BHXH TPHCM v/v điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 1/1/2017.

17/01/2017 08:48 AM


 Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động thông báo số 67/TB-BHXH TPHCM v/v điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT. Theo đó mức lãi suất tính chậm đóng BHYT kể từ ngày 1/1/2017 là 0.967%/tháng.