Văn bản 374/BHXH-CST của BHXH TP.Hồ Chí Minh ngày 27/2/2017

28/02/2017 08:52 AM


 Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động văn bản 374/BHXH-CST của BHXH TP.Hồ Chí Minh ngày 27/2/2017 v/v danh sách khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017.


File đính kèm