Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động các danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động đợt 1 Quý 3_2017.

19/06/2017 05:43 PM


 Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động các danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự  động đợt 1 Quý 3_2017.

1.  Ủy nhiệm thu tính đến ngày 16/6/2017.

2.  Thẻ BHYT sẽ được Bảo hiểm xã hội Quận 9 chuyển trả qua đường bưu điện cho các đơn vị sử dụng lao động vào ngày 28/06/2017.

Trân trọng.


File đính kèm