Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động các đợt gia hạn thẻ BHYT tự động kế tiếp của Bảo hiểm xã hội Quận 9

20/06/2017 05:44 PM


 Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động các đợt gia hạn thẻ BHYT tự động kế tiếp của Bảo hiểm xã hội Quận 9:

Đợt 2:                                                      

1. Ngày chốt ủy nhiệm thu đơn vị nộp tiền: 20/06/2017.

2. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động lên trang tin IMS, website BHXH Q9, gruop skype BHXH Q9: 21/06/2017.

3. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 trả thẻ cho đơn vị qua đường bưu điện: 28/6/2017.

Đợt 3:

1. Ngày chốt ủy nhiệm thu đơn vị nộp tiền: 26/06/2017.

2. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động lên trang tin IMS, website BHXH Q9, gruop skype BHXH Q9: 27/06/2017.

3. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 trả thẻ cho đơn vị qua đường bưu điện: 30/6/2017.

Đợt 4:

1. Ngày chốt ủy nhiệm thu đơn vị nộp tiền: 30/06/2017.

2. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động lên trang tin IMS, website BHXH Q9, gruop skype BHXH Q9: 03/07/2017.

3. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 trả thẻ cho đơn vị qua đường bưu điện: 7/7/2017.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN kịp thời đúng quy định để cơ quan BHXH Quận 9 kịp thời lập danh sách gia hạn thẻ BHYT nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động.

Trân trọng.