Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 2 Quý 3 Năm 2017

21/06/2017 05:22 PM


 Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 2 Quý 3 Năm 2017.

Theo đó:

1. Ủy nhiệm thu đợt chốt đến ngày đơn vị nộp tiền là 20/6/2017.

2. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 chuyển trả thẻ BHYT qua đường bưu điện cho các đơn vị: 28/6/2017.

Danh sách này sẽ được Bảo hiểm xã hội Quận 9 đăng trang tin IMS và website Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9.

Đề nghị các đơn vị chưa trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN  nhanh chóng trích nộp tiền theo đúng quy định để được gia hạn thẻ BHYT tự động kế tiếp.

Đợt 3 gia hạn thẻ BHYT sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 thực hiện theo thời gian sau:

1. Ngày chốt ủy nhiệm thu đơn vị nộp tiền: 26/06/2017.

2. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động lên trang tin IMS, website BHXH Q9, gruop skype BHXH Q9: 27/06/2017.

3. Ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 trả thẻ cho đơn vị qua đường bưu điện: 30/6/2017.

Trân trọng.


File đính kèm