Danh sách các đơn vị bị hoàn thư khi BHXH Q9 gửi trả thẻ BHYT tự động qua đường bưu điện

07/07/2017 03:33 PM


 

Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động danh sách các đơn vị bị hoàn thư khi BHXH Q9 gửi trả thẻ BHYT tự động qua đường bưu điện.

 

Đề nghị Đơn vị đến cơ quan BHXH Q9 liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ để nhận thẻ  BHYT gia hạn.

Danh sách này sẽ được BHXH Q9 đăng trang tin IMS và website BHXH Q9.

Trân trọng.  


File đính kèm