Hội nghị “Triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam”

19/10/2017 04:20 PM


 Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động:

- Thực hiện Công văn số 2095/BHXH-QLT ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017.

- Bảo hiểm xã hội Quận 9 kính mời Thủ trưởng đơn vị và nhân viên phụ trách BHXH đến dự Hội nghị “Triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam”.

Tthời gian và địa điểm tổ chức chi tiết như sau (file chi tiết đính kèm):

1. Khối Hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể:  8h30 thứ tư 25/10/2017 tại Hội Trường Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9. Địa chỉ: 442 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9.

2. Danh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, hợp tác xã, sự nghiệp ngoài công lập: 8h30 thứ ba 24/10/2017 tại "Nhà văn hóa lao động khu Công nghệ cao TP HCM. Địa chỉ: Lô S-VH, Đường D1, KCNC, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM.

- Thư mời sẽ được Bảo hiểm xã hội Quận 9 gửi cho các đơn vị qua đường bưu điện và tin nhắn SMS.

Trân trọng.


File đính kèm