Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động danh sách trả thẻ BHYT năm 2018 đợt 3 và 4 đối với các đơn vị đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền tháng 12/2017.

28/12/2017 03:47 PM


 Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động danh sách trả thẻ BHYT năm 2018 đợt 3 và 4 đối với các đơn vị đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền tháng 12/2017.

 - Danh sách thẻ BHYT đợt 1, Bảo hiểm xã hội Quận 9 đã chuyển trả thẻ BHYT cho đơn vị qua đường bưu điện vào ngày 25/12/2017.

 - Hiện nay bưu điện cuối năm quá tải nên thư đi chậm  làm ảnh hưởng đến thời gian phát thẻ cho người lao động. Vì vậy, đối với danh sách đợt 2,3,4 đề nghị đơn vị đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 để lấy thẻ BHYT từ ngày hôm nay đến ngày 29/12/2017. Quá thời hạn nói trên, Bảo hiểm xã hội Quận 9 sẽ chuyển trả danh sách  đợt 2,3,4 qua đường bưu điện cho đơn vị vào ngày 2/1/2017.

 - Đề nghị các Đơn vị chưa hoàn tất nghĩa vụ trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN của tháng 12/2017 thực hiện nghĩa vụ nộp tiền chậm nhất vào ngày 30/12/2017 để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động. 

Lưu ý: đơn vị mang giấy giới thiệu đến Bảo hiểm xã hội Quận 9 để được nhận thẻ BHYT

Trân trọng 


File đính kèm