Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN tại BHXH Q9 v/v khóa thẻ BHYT đối với ĐV nợ BHYT > 30 ngày

11/09/2018 03:42 PM


Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN tại BHXH Q9 v/v khóa thẻ BHYT đối với ĐV nợ BHYT > 30 ngày

- Căn cứ quy định tại khoản 4 điều 1 QĐ số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của TGĐ Bảo hiểm xã hội Việt Nam: đối với đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30  ngày trở lên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT.

- Hàng tháng, BHXH Q9 sẽ thực hiện khóa nợ đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ BHYT từ 30 ngày trở lên.

- Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động Danh sách đơn vị nợ BHYT từ 30 ngày trở lên tính đến tháng 8/2018 (UNC tính đến 10/9/2018), BHXH Q9 sẽ thực hiện khóa thẻ BHYT từ ngày 11/9/2018. Đề nghị đơn vị nộp ngay số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN tính đến 30/8/2018 để được mở thẻ BHYT nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho NLĐ.


File đính kèm