Một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11/09/2019 02:58 PM


Huyền Trang - Một tấm gương tuy trẻ nhưng rất sáng

Mỗi bông hoa là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với bạn đọc về một bông hoa cũng là một tấm gương đã tỏa sáng như thế!

Nguồn: Ban Biên tập Quận 9