Thay đổi thông tin liên hệ giữa cơ quan BHXH và các cá nhân, đơn vị

02/08/2017 11:07 AM


THÔNG BÁO

Về việc thực hiện trao đổi thông tin liên hệ
giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 và các cá nhân, đơn vị
trong và ngoài ngành
 
 
          Ngày 20/4/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 186/CNTT-HTA về việc triển khai hệ thống thư điện tử của ngành BHXH Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Quận 9 thông báo các đầu mối thông tin liên hệ như sau:
- Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội Quận 9
- Địa chỉ: 442 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ hộp thư điện tử: quan9@hochiminh.vss.gov.vn
- Mã vùng điện thoại: 028 (Mã vùng này được triển khai thực hiện từ ngày 16/7/2017 theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
- Điện thoại liên hệ - số tổng đài 028 37305165
- Đường dây nóng: 028 37361890
- Skype: bhxhq9
 
          Trân trọng./.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 9