Danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 4 (đợt cuối) Quý 3 Năm 2017

Danh sách các Đơn Vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 3 Quý 3_2017

Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 2 Quý 3 Năm 2017

Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động các đợt gia hạn thẻ BHYT tự động kế tiếp của Bảo hiểm xã hội Quận 9

Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động văn bản 1202/TB-BHXH ngày 14/6/2017.

Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động các danh sách các đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động đợt 1 Quý 3_2017.

Văn bản số 1086/BHXH-CST ngày 31/5/2017 của BHXH TP.HCM v/v danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý III/2017.

văn bản số 867/BHXH-GĐ1 ngày 31/5/2017 của BHXH TP.HCM v/v thông báo bổ sung đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Kế hoạch gia hạn thẻ BHYT tự động Quý 2_2017

Thông báo về việc điều chỉnh phân công Cán bộ quản lý thu từ ngày 20/3/2017