Thông báo về việc điều chỉnh phân công Cán bộ quản lý thu từ ngày 20/3/2017

Kính Gửi Đơn Vị Sử Dụng Lao Động Tài Liệu Tham Dự Đối Thoại Doanh Nghiệp Từ Ngày 21/3/2017-27/3/2017

Kính Gửi Đơn Vị Sử Dụng Lao Động Tài Liệu Tham Dự Đối Thoại Doanh Nghiệp Từ Ngày 21/3/2017-27/3/2017

Văn bản 362/TB-BHXH ngày 24/2/2017 của BHXH TP.Hồ Chí Minh v/v điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng , truy đóng BHXH, BHTN.

Văn bản 374/BHXH-CST của BHXH TP.Hồ Chí Minh ngày 27/2/2017

Thông báo số 67/TB-BHXH TPHCM v/v điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 1/1/2017.

Danh sách các Đơn vị đủ kiện gia hạn thẻ BHYT 2017 - Đợt 1

Kế hoạch gia hạn thẻ BHYT tự động Quý 1,2 năm 2017 cho các Đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Quận 9.

Kính gửi các Đơn vị sử dụng thông tin về việc mở thêm 3 số tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN của Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9

Nghị định 153/2016/NĐ-CP v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động.