Văn bản 2762/BHXH-KHTC của BHXH TP.HCM v/v trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Kính gửi Đơn vị sử dụng lao động văn bản 2533 của BHXH TPHCM ngày 18/10/2016 về việc không thu hồi thẻ BHYT khi NLĐ nghĩ việc.

Kính gửi các Đơn vị sử dụng lao động lịch tập huấn lần 2

Tài liệu đối thoại doanh nghiệp 06/09/2016 đến 09/2016

Văn bản 1684/HD-BHXH ngày 1/7/2016 v/v đóng quỹ BHTN, BNN.

Văn bản 1989/BHXH-QLT của BHXH TPHCM v/v thu hồi thẻ BHYT và gia hạn thẻ BHYT

Thư mời đối thoại doanh nghiệp từ ngày 06/09/2016 đến 09/09/2016

Tạm gián đoạn liên lạc bằng điện thoại cố định

Văn bản của BHXH TP.HCM quy định về xử lý giao dịch điện tử không thành công

Thông Báo Lịch Tập Huấn Nghiệp Vụ Của Cán Bộ Thu