Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2016

Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản NLĐ đối với đơn vị thuộc Khu Công nghệ cao và trên 100LĐ ngoài Khu CNC

Phiếu cung cấp thông tin tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

Tài liệu Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

Lịch đối thoại Doanh nghiệp năm 2016

Thư mời đối thoại doanh nghiệp

Điều chỉnh quy trình và PGNHS 601 theo thông báo số 846/TB-BHXH ngày 29/03/2016

hướng dẫn thực hiện quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 của BHXHVN

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện

Không nhận hồ sơ giấy