Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ LĐTBXH

11/09/2019 02:27 PM


Ngày 28/12/2018, Bộ Lao động - TB và Xh đã ban hành Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi, chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH. Trong đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 17 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung. Tham khảo thêm Quyết định đính kèm.


File đính kèm