Thông báo về việc chi trả trợ cấp ODTS, DSPHSK qua ATM (đính kèm Công văn 649)

Thông báo khẩn về điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN (xem file đính kèm)

Danh sách cở sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu quý II/2016 (xem file đính kèm)

Quy định mới về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT áp dụng từ ngày 01/01/2016 (Công văn 212 đính kèm)

Thông tư số 47/2015 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về hợp đồng lao động (file đính kèm)

Thông tư 59/2015 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Luật BHXH năm 2014 (file đính kèm)

Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp nhà nước (xem file đính kèm)

Danh sách cơ sở y tế nhận đăng ký KCB ban đầu quý 1/2016 (file đính kèm)

Thông báo về mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016

V/v Thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2015