Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ tự động quý 4/2016 theo CV 1989/BHXH-QLT ngày 09/8/2016 của BHXH TP

Thông báo về việc chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài khoản cá nhân (xem file đính kèm)

Danh sách cơ sở y tế nhận đăng ký KCB ban đầu quý 4/2016 (cho cả đối tượng HSSV)

Thông báo về đóng dấu điều chỉnh nhân thân đối với hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần (đính kèm Công văn)

Thông báo về việc thu hồi và gia hạn tự động thẻ BHYT (đính kèm Công văn)

Thông báo về việc nộp hồ sơ gộp sổ BHXH đối với lao động có nhiều sổ (đính kèm Công văn)

Hướng dẫn đăng ký nhận Thông báo kết quả đóng C12 trên chương trình iBHXH (file đính kèm)

Thông báo về việc đăng ký KCB ban đầu (đính kèm Công văn)

Thông báo của Bưu điện Bình Chánh về tiếp nhận thông tin nhận hồ sơ BHXH gửi qua bưu điện (đính kèm)

Thông báo về việc gửi hồ sơ qua bưu điện