06/12/2019 10:44 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn 2781/BHXH-QLT về việc mức tiền lương, tiền công của năm 2020

06/12/2019 10:41 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh thông báo danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày ...

14/11/2019 08:02 AM

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

23/09/2019 10:26 AM

Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh! Thực hiện công văn 1302/BHXH-QLT ngày 12/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng ...

23/09/2019 10:24 AM

Từ ngày 01/5/2019, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm ...

23/09/2019 10:21 AM

Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh! Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải ...

29/08/2019 04:57 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh thông báo danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày ...

29/08/2019 04:56 PM

Công văn số 1939/BHXH-CĐ về việc thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019

29/08/2019 04:52 PM

Công văn về việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

19/08/2019 08:06 AM

Công văn về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử kể từ ngày 01/09/2019

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn 2781/BHXH-QLT về việc mức tiền lương, tiền công của năm 2020

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 17/05/2017 đến 29/11/2019

Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn số 137/CV-BHXH tới các đơn vị trên địa bàn quận Bình Thạnh

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn số 1939/BHXH-CĐ tới các đơn vị trên địa bàn quận Bình Thạnh

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn số 1938/BHXH-CĐ tới các đơn vị trên địa bàn quận Bình Thạnh

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 17/05/2017 đến 18/11/2019

Công văn về việc thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019

Công văn về việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Công văn về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử