Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 17/05/2017 đến ngày 06/03/2019

28/01/2019 05:38 PM


Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được từ ngày 17/05/2017 đến ngày 06/03/2019. Đề nghị đơn vị lọc danh sách theo mã đơn vị xem có thư bị hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh, nếu có khi liên hệ lấy hồ sơ đề nghị đơn vị cầm theo giấy giới thiệu và CMND để lên nhận lại hồ sơ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN