Công văn số 92/CV-BHXH của Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH,BHYT

12/07/2019 01:19 PM


Thực hiện công văn 1302/BHXH-QLT ngày 12/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng dẫn quy trình và rà soát xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT. Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất với đầy đủ thông tin về thân nhân và số điện thoại để thuận tiện trong việc quản lý quá trình tham gia BHXH, BHYT, thông báo các quyền lợi liên quan đến Người lao động. BHXH Quận Bình Thạnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động và các cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT (gọi chung là đơn vị) phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện xác minh và rà soát dữ liệu

Thực hiện công văn 1302/BHXH-QLT ngày 12/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng dẫn quy trình và rà soát xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT.
Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất với đầy đủ thông tin về thân nhân và số điện thoại để thuận tiện trong việc quản lý quá trình tham gia BHXH, BHYT, thông báo các quyền lợi liên quan đến Người lao động. BHXH Quận Bình Thạnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động và các cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT (gọi chung là đơn vị) phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện xác minh và rà soát dữ liệu


File đính kèm

  • TIN BÀI LIÊN QUAN