HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG BÁO C12 trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

02/08/2019 02:01 PM


Đơn vị có thể vào Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam để tra cứu thông tin C12-TS của đơn vị mình.

Đơn vị có thể vào Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam để tra cứu thông tin C12-TS của đơn vị mình.


File đính kèm

  • TIN BÀI LIÊN QUAN