Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn số 137/CV-BHXH tới các đơn vị trên địa bàn quận Bình Thạnh

23/09/2019 10:26 AM


Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh! Thực hiện công văn 1302/BHXH-QLT ngày 12/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng dẫn quy trình và rà soát xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT.

Kính gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh!
Thực hiện công văn 1302/BHXH-QLT ngày 12/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng dẫn quy trình và rà soát xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT.


File đính kèm