Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

14/11/2019 08:02 AM


Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020  

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020


File đính kèm