Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn 1302/BHXH-QLT về việc rà soát xác minh người tham gia BHXH, BHYT

10/07/2019 08:20 AM


Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) với mục tiêu mỗi người tham gia chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH (trường hợp đã cấp nhiều mã số phải thực hiện cấp lại một mã số duy nhất), đồng thời cập nhật đầy đủ, chính xác biến động thành viên hộ gia đình vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình; Kế hoạch số 1950/KH-BHXH ngày 07/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) với mục tiêu mỗi người tham gia chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH (trường hợp đã cấp nhiều mã số phải thực hiện cấp lại một mã số duy nhất), đồng thời cập nhật đầy đủ, chính xác biến động thành viên hộ gia đình vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình; Kế hoạch số 1950/KH-BHXH ngày 07/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT


File đính kèm

  • TIN BÀI LIÊN QUAN