Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn 2781/BHXH-QLT về việc mức tiền lương, tiền công của năm 2020

06/12/2019 10:44 AM


Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn 2781/BHXH-QLT về việc mức tiền lương, tiền công của năm 2020

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi công văn 2781/BHXH-QLT về việc mức tiền lương, tiền công của năm 2020


File đính kèm