Cải cách hành chính trong giao dịch hồ sơ điện tử

06/01/2016 11:23 AM


 Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tiết kiệm chi phí và thời gian cho cho đơn vị sử dụng dụng lao động

 

 

Ngày 14-11-2014, Bảo hiểm Xã hội TPHCM ban hành Công văn số 3592 về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện theo quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và số lần giao dịch của các doanh nghiệp khi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tuy nhiên, thời gian qua, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện cũng chưa triệt để, vẫn còn một số đơn vị đến trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội nộp và nhận kết quả. Chính vì vậy, sau thời gian triển khai thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp thẻ BHTN bằng giao dịch điện tử tại thành phố chỉ mới đạt 27% số đơn vị, so với chỉ tiêu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn rất thấp. Trong khi đó, một số tỉnh dù thực hiện sau TPHCM nhưng đã đạt kết quả rất cao. Nếu không có giải pháp và quyết tâm cao thì sẽ không thể hoàn thành mục tiêu của Chính phủ, của ngành đề ra và tụt hậu so với các địa phương khác.

Để khắc phục tình trạng trên Bảo hiểm Xã hội TP đã yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, Bảo hiểm Xã hội quận-huyện triển khai thưc hiện một số nội dung trong tâm nhằm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện. Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động khi có nhu cầu nộp hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN thực hiện liên hệ với bưu điện trên địa bàn. Bưu điện sẽ cử người trực tiếp đến nhận hồ sơ chuyển về cơ quan Bảo hiểm Xã hội. Sau khi hồ sơ ra kết quả, bưu điện sẽ chuyển trực tiếp đến các đơn vị. Cước phí nhận hồ sơ và trả kết quả do cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán trực tiếp với bưu điện. Riêng với ác đơn vị đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu và cấp sổ, thẻ khi có nhu cầu nộp hồ sơ ở các lĩnh vực khác (chưa giao dịch qua điện tử) thì cũng thực hiện nhận và trả kết quả qua bưu điện.

Đặc biệt, kể từ ngày 15-9-2015, Bảo hiểm Xã hội TP thực hiện cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT cho người lao động đến tháng 6-2015 qua trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội TP http://c13.bhxhtphcm.gov.vn.

Trước tình hình đó, để thực hiện tốt chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội TP về việc chi trả hồ sơ và kết quả qua bưu điện trên địa bàn huyện Bình Chánh, Bảo hiểm Xã hội huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức 8 lớp tập huấn triển khai thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử, như: viên chức ngành Bảo hiểm Xã hội triển khai đến từng đơn vị và vận động các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện đang phụ trách phải thực hiện giao dịch điện tử, thông qua hệ thống phát thanh tuyên truyền của huyện, xã-thị trấn tuyên truyền về những lợi ích khi thực hiện giao dịch điện tử. Qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã có 207 đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện thủ tục thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm Xã hội; phấn đấu từ ngày 1-10-2015 có 90% đơn vị tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện và tiếp thu các vướng mắc do đơn vị phản ánh để báo cho phòng công nghệ thông tin tổng hợp yêu cầu công ty sửa chữa cho phù hợp với thực tế; định kỳ, đốt xuất báo cáo tình hình thực hiện giao dịch điện tử cho Ban Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP giải quyết kịp thời. Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn, hồ sơ sử dụng phần mềm giao dịch cho viên chức và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng viên chức chuyên quản thu.

Bên cạnh đó, viên chức ngành công nghệ thông tin hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cài đặt và sử dụng phần mềm kê khai BHXH; đồng thời tổng hợp báo cáo số liệu gao dịch điện tử, tham mưu an giám đốc định kỳ tổ chức họp dán giá rút kinh nghiệm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

Mặt khác, ban giám đốc giao bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ phối hợp viên chức các phòng thu, phòng công nghệ thông tin cung cấp mật khẩu thử nghiệm cho các đơn vị chưa giao dịch điện tử bằng chữ ký số để giao dịch qua mạng. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt các đơn vị không được lập hồ sơ điện tử do sự cố phần mềm mới có thể tiếp nhận hồ sơ giấy và phối hợp hướng dẫn đơn vị thực hiện giao dịch điện tử cho lần sau, tất cả các trường hợp còn lại cá bộ thu không tiếp nhận hồ sơ, cấp sổ BHXH và cấp thẻ BHYT bằng giấy từ ngày 1-10-2015.

Hình thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được xem là nỗ lực của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhằm mục đích triển khai có hiệu quả quyết định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và số lần giao dịch của các doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Việc làm này không chỉ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người lao động được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, mà còn tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian cho cho đơn vị sử dụng dụng lao động.

Bài, ảnh: ÁNH MINH- Đài truyền thanh huyện Bình Chánh