Về việc nhận thông báo C12 tháng, quý qua Email

06/02/2017 03:50 PM


 Hiện nay, BHXH huyện Bình chánh đã sử dụng phần mềm thông báo C12 qua Email đơn vị. Đơn vị có thể kiểm tra Email để nhận thông báo hàng tháng; 

Đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin Email ( nếu chưa cung cấp hoặc thay đổi Email) để thuận tiện hơn trong giao dịch.

Trân trọng thông báo!