Tổng đài điện thoại

27/03/2019 03:41 PM


Thông báo Tổng đài điện thoại BHXH Bình Chánh mới nhất

Ban giám đốc  
Thiều Hồng Hải 130
Đỗ Thị Bích Thủy 131
Trần Văn Sơn 132
Tiếp công dân  
(Tiếp công dân) 100
TNHS  
Đào Công Sự 101
  102
Nguyễn Thị Công Đoàn 103
Lê Thị Lộc 104
Nguyễn Thị Thùy Ngân 105
Kế toán - chi trả  
Dương Thị Hương 106
(Kế toán thanh toán) 107
Huỳnh Thị Kiều Trang 108
Phạm Hoài Thuận An 109
Chế độ BHXH  
Phan Văn Thanh 110
Lê Thị Thu Ngân 111
Lê Nguyễn Minh Thư 112
Nguyễn Anh Thư 113
Cấp sổ thẻ  
Hoàng Thị Oanh 114
Trần Văn Thống 115
Đỗ Thị Như Hiền 116
Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng 117
Quản lý thu  
Lê Văn Thịnh 118
Hà Thanh Phong 119
Nguyễn Thị Thanh An 120
Nguyễn Tất Linh 121
Nguyễn Trung Tiển 122
Trịnh Công Lâm 123
Lê Huy Cường 124
Phạm Tấn Giới
Ngô Kim Hoa 125
Lê Thọ Dân
Bảo vệ  
(Bảo vệ) 133