Danh sách hộp thư điện tử của BHXH huyện Bình Chánh

Cung cấp thông báo C12 lên Trang WEB

THông báo thu BHYT hộ gia đình

Danh sách các đại ly thu BHXH, BHYT

Thông báo các đơn vị sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ qua Bưu điện

Thông báo các đơn vị sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ qua Bưu điện

Về việc nhận thông báo C12 tháng, quý qua Email

Danh sách gia hạn tự động

Mời Hội nghi đối thoại Doanh nghiệp

DS các đội lọt vào chung kết cuộc thi tìm hi63u Luật BHXH, BHYT