Công văn số 1989/BHXH-QLT ngày 09/08/2016 về việc Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT

11/08/2016 02:31 PM


BHXH Cần Giờ kính gửi các đơn vị sử dụng lao động Công văn số 1989/BHXH-QLT ngày 09/08/2016 về việc Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ ngày 09/08/2016, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện Công văn trên.!

Trân trọng!


File đính kèm