Thông báo tài liệu phục vụ hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

01/11/2017 01:41 PM


 Thông báo tài liệu phục vụ hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cần Giờ tải về để làm tài liệu tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2017.


File đính kèm