Thông báo đã khắc phục xong đường dây nóng tại BHXH Cần Giờ

Thông báo đã có thông báo C12-TS quý 2 năm 2016

Sự cố đường dây nóng tại BHXH Cần Giờ

Thông báo đã có thông báo C12-TS tháng 05 năm 2016

Thông báo đã có thông báo C12-TS tháng 04 năm 2016.

Danh sách đợn vị nợ đọng BHXH từ 03 tháng trở lên tháng 03 năm 2016

Công văn số 848/BHXH về hướng dẫn bổ sung số tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho NLĐ

Thông báo nơi đăng ký KCBBĐ thẻ BHYT quý 2/2016

Các đơn vị nợ đọng BHXH trên 3 tháng tại BHXH Cần Giờ Tháng 02 năm 2016

Đã có thông báo kết quả đóng (C12-TS) tháng 02 năm 2016