Chuyên mục " Hồ Sơ Gấp "

Công văn số 3183/BHXH-CĐBHXH ngày 05/10/2015 v/v hướng dẫn thực hiện QĐ 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam

Các đơn vị nợ đọng BHXH trên 3 tháng tại BHXH Cần Giờ

CV số 2917/BHXH-NVGDD1 v/v thông báo điều chỉnh đăng ký KCBBĐ của bệnh viện ND 115

CV số 4296/BGDĐT-CTHSSV- tăng cường triển khai thực hiện BHYT cho HSSV

CV số 2852-TNHS - tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện

Thông báo về số điện thoại mới tại BHXH Cần Giờ

Thông báo danh sách nơi KCBBĐ quý 4 năm 2015

Công văn số 2405/BHXH-THU v/v gia dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYTngày 27/7/2015

CV số 2049/BHXH-NVGDD1 của BHXH TP HCM v/v làm thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn