Danh sách đơn vị gia hạn thẻ Tự động đợt 1

Tài liệu tập huấn

Thông báo về việc nâng cấp phần mềm BHXH điện tử Bkav IVAN 2.0

Danh sách Hồ sơ bưu điện trả lại từ ngày 18/7/2016 đến 23/9/2016

Thông báo về việc mở tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN

thông báo 212/BHXH_QLT về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN

H­ướng dẫn thực hiện đóng BHXH,BHYT,BHTN từ 01/01/2016

Thông báo về việc gia hạn thẻ 2016

Thông báo 3563/BHXH-THU về việc cung cấp thông tin có liên quan thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN