DS đơn vị đủ điều kiện gia hạn tự động quý 4/2016 (đợt 03 ngày 01/10/2016)

03/10/2016 03:35 PM


 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Số thẻ
1 NS0002S Trường Ngoại Ngữ Việt Anh 4
2 NS0028S Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào Nam 3
3 TS0042S DNTN CBLT Ngọc Hà 10
4 TS0083S DNTN Thương Mại Huy An 22
5 TS0091S Công ty TNHH Dệt Đông Thiên 33
6 TS0156S DNTN May Thêu Hoà Bình 41
7 TS0192S Cty TNHH Tôn Phước Khanh 13
8 TS0199S Cty TNHH SX TM Giấy Thiên Trí 71
9 TS0204S Cty Cổ phần TM DV Đức Quân 36
10 TS0211S Cty CP Bao Bì Thuỷ Sản 12
11 TS0295S Cty TNHH TM DV SX Rực Sáng 84
12 TS0306S Cty TNHH TM DV SX Hồng Phát 7
13 TS0323S Cty TNHH SX-TM Tứ Mã 10
14 TS0324S Công ty TNHH SX TM DV Phụng Quang Trung 77
15 TS0413S Cty TNHH TM-DV-CK-XD Tấn Thịnh 2
16 TS0415S Cty TNHH SX-CK&TM Nhật Duy 9
17 TS0457S Cty TNHH Bao Bì Phú Sĩ 21
18 TS0509S Cty TNHH SX-TM-Xuất nhập khẩu An Phúc 7
19 TS0560S Cty TNHH SX_TM_DV Việt Phong 15
20 TS0591S Cty TNHH MTV Chế tạo & TM Dương Quang 8
21 TS0615S Cty TNHH XNK Gỗ Việt Mỹ 9
22 TS0616S Cty TNHH XNK Sang Trọng 12
23 TS0662S Cty TNHH TM Hải Phong Vân 14
24 TS0679S Cty Cổ phần thực phẩm Việt Nông 78
25 TS0691S Cty TNHH MTV XD Công Trình Hoàng Đồng 9
26 TS0725S Công Ty TNHH MTV Địa Chất Trung Nam 1
27 TS0732S Công ty Cổ phần In và TM Hoàng Lộc 17
28 TS0742S Cty TNHH Tiền Hậu 28
29 TS0751S DNTN May Mặc Chí Thành 20
30 TS0778S Cty TNHH Một TV Bao Bì Giấy Lợi Vinh 7
31 TS0781S Cty TNHH Một TV Hoài  An Vi Na 2
32 TS0796S Cty TNHH SX TM DV Đông Phát 7
33 TS0802S Cty Cổ phần SX TM DV Bao Bì Giấy Trường Phát 14
34 TS0824S Công ty TNHH MTV Trần Huy 11
35 TS0867S DNTN Thương Mại XNK Năm Cúc 10
36 TS0908S Cty TNHH MTV TM DV SX BB Giấy HTKA 9
37 TS0962S Cty TNHH Một thành viên K&L Vina 26
38 TS0964S Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khánh toàn 1
39 TS0990S Công ty TNHH Bao Bì HuỳnH Long 7
40 TS0991S Công ty Cổ phần TM Truyền Thông Thăng Long 14
41 TS0995S Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại G.An 2
42 TS1005S DNTN Quán Cà Phê Huyền Thoại 3
43 TS1008S DNTN Quán Cà phê Trung nguyên Lãng Du 2
44 TS1033S Cty TNHH TM DV XD Quách Đông 2
45 TS1050S Cty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh 101
46 TS1056S Công ty TNHH Hà Trâm Vũ 30
47 TS1085S Công ty TNHH TM XNK Sông Ngân 7
48 TS1105S Công ty TNHH Thương Mại Lulatot 2
49 TS1135S Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Vũ (TP.Hà Nội) 11
50 TS1161S Cty TNHH Điện cơ  Anh Hội 2
51 TS1176S Công ty TNHH Vận tải Lê Nguyên Khang 4
52 TS1187S Cty TNHH May Dung Hạnh 69
53 TS1220S Cty TNHH TM DV XK May Mặc Quỳnh Anh 11
54 TS1221S Cty TNHH SX TM Bao Bì Thùy Dương 11
55 TS1227S Cty TNHH Toàn Lợi Phát 3
56 TS1235S Cty  TNHH XD TM DV Duy Phước 5
57 TS1367S Công ty TNHH TM DV Thực Phẩm Vĩnh An 10
58 TS1374S Công ty TNHH May Mặc Wash Jean VINA 25
59 TS1440S Công ty CP Đầu tư SK 17
60 TS1482S DNTN SX TM Tuấn Tú Tài 2
61 TS1515S Công ty CP Cửa Nhựa Việt Châu 3
62 TS1558S Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thành Lợi 4
63 TS1559S Công ty CP SX TM DV Hưng Lộc Phát 3
64 TS1578S Công ty TNHH Imago 1
65 TS1686S CN HCM - Công ty CP Thái Cripton Việt Nam 4
66 TS1720S Công ty TNHH Nhang Minh Đức 3
67 TS1752S Công ty TNHH TV XD Nội thất Thiên Phát 1
68 TS1756S Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc Hùng Nga 3
69 TS1770S Công ty TNHH XD XNK Thái Yên 2
70 YN0032S Công ty Hóa Mỹ Phẩm  LK Việt Nam 19
71 YN0087S Công ty TNHH SX May Mặc BNK Vina 25
72 YN0089S Công ty TNHH LOGISTIK UNICORP Việt Nam 175
73 YN0091S Công ty TNHH Lukas Jewelry Việt Nam 2