Đơn vị đủ điều gia hạn thẻ tự động năm 2017_đợt 01, ngày 15/12/2016

15/12/2016 11:11 AM


STT Mã đơn vị Tên đơn vị Số thẻ Số tháng Từ tháng Đến tháng
1 YN0003S Công ty TNHH Nhựa Đài Loan 218 6 01/01/2017 30/06/2017
2 YN0009S Công ty TNHH Sambu Vina Sports 2.658 6 01/01/2017 30/06/2017
3 YN0019S Công ty TNHH liên doanh Stada - Việt Nam 250 6 01/01/2017 30/06/2017
4 YN0032S Công ty Hóa Mỹ Phẩm  LK Việt Nam 19 6 01/01/2017 30/06/2017
5 YN0043S Công ty TNHH Cho Len 151 6 01/01/2017 30/06/2017
6 YN0058S Công ty TNHH Sbgear Vina 1.245 6 01/01/2017 30/06/2017
7 YN0067S Công ty TNHH Tư Vấn Couture Việt Nam 7 6 01/01/2017 30/06/2017
8 YN0080S Công ty TNHH Hoa Anh Đào 70 6 01/01/2017 30/06/2017
9 YN0084S Công ty TNHH Koyudo Việt Nam 16 6 01/01/2017 30/06/2017
10 YN0092S Công ty TNHH JS Apparel 5 6 01/01/2017 30/06/2017
11 BW0006S BHYT nước ngoài Cty TNHH Nhựa Đài Loan 3 6 01/01/2017 30/06/2017
12 BW0007S BHYT nước ngoài Cty Sambu Vina Sports 8 6 01/01/2017 30/06/2017
13 BW0013S BHYT nước ngoài Công ty TNHH SX TM Thép Châu á 1 6 01/01/2017 30/06/2017
14 BW0019S BHYT ngoài Công ty TNHH MTV Giày EIZO Việt Nam 1 6 01/01/2017 30/06/2017
15 BW0022S BHYT nước ngoài cty TNHH may Wax Jean Vina 4 6 01/01/2017 30/06/2017
16 BW0024S BHYT nước ngoài Cty TNHH Tư Vấn Couture Việt Nam 4 6 01/01/2017 30/06/2017
17 BW0025S BHYT nước ngoài Cty TNHH MTV Takson Việt Nam 2 6 01/01/2017 30/06/2017
18 BW0026S Cty TNHH Quốc tế  SMART ELEGANT (Việt Nam) 6 6 01/01/2017 30/06/2017
19 BW0027S Thu BHYT nước ngoài DNTN Sản Xuất Minh Quân 1 6 01/01/2017 30/06/2017
20 BW0040S BHYT nước ngoài Công ty TNHH TM DV KORVIET 1 6 01/01/2017 30/06/2017
21 BW0041S BHYT Nước ngoài Công ty TNHH Toyoshima Việt Nam 1 6 01/01/2017 30/06/2017
22 BW0044S BHYT nước ngoài Cty TNHH TM DV XD Jin Sung Vina 1 6 01/01/2017 30/06/2017
23 BW0045S BHYT nước ngoài Cty TNHH SX TM XNK TP Pac 1 6 01/01/2017 30/06/2017
24 BW0047S BHYT nước ngoài Cty TNHH SX - TM Kim Sun 2 6 01/01/2017 30/06/2017
25 QS0011S Ngân Hàng NNPTNT Hóc Môn 77 6 01/01/2017 30/06/2017
26 QS0014S CN 1 - Công ty TNHH MTV Xây Lấp Điện 2 74 6 01/01/2017 30/06/2017
27 QS0015S Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hóc Môn 21 6 01/01/2017 30/06/2017
28 DS0001S Huyện Uỷ  huyện Hóc Môn 61 6 01/01/2017 30/06/2017
29 DS0005S Hội liên hiệp Phụ Nữ huyện Hóc Môn 8 6 01/01/2017 30/06/2017
30 DS0006S Hội Nông dân huyện Hóc Môn 7 6 01/01/2017 30/06/2017
31 SS0008S TT Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Hóc Môn 33 12 01/01/2017 31/12/2017
32 SS0022S Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục 8 12 01/01/2017 31/12/2017
33 SS0027S Trường TH Mỹ Huề 52 12 01/01/2017 31/12/2017
34 SS0032S Trường TH Cầu Xáng 39 12 01/01/2017 31/12/2017
35 SS0033S Trường TH Tây Bắc Lân 101 12 01/01/2017 31/12/2017
36 SS0035S Trường TH Nhị Tân 24 12 01/01/2017 31/12/2017
37 SS0037S Trường TH Thới Thạnh 45 12 01/01/2017 31/12/2017
38 SS0053S Trường Mầm Non Bà Điểm 54 12 01/01/2017 31/12/2017
39 SS0062S Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 93 12 01/01/2017 31/12/2017
40 SS0075S Trường THPT Lý Thường Kiệt 106 12 01/01/2017 31/12/2017
41 TS0079S Cty TNHH SX Thương Mại CM 3 6 01/01/2017 30/06/2017
42 TS0089S Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn 121 6 01/01/2017 30/06/2017
43 TS0113S Cty TNHH TM SX Thuốc Thú Y Napha 38 6 01/01/2017 30/06/2017
44 TS0182S DNTN Giầy Nghị Long 29 6 01/01/2017 30/06/2017
45 TS0196S DNTN Xăng Dầu Xuân Thới 3 6 01/01/2017 30/06/2017
46 TS0209S Cty TNHH SX TM  XNK Thuận An 35 6 01/01/2017 30/06/2017
47 TS0212S DNTN Minh Loan 2 6 01/01/2017 30/06/2017
48 TS0228S Cty TNHH SX Giấy á Châu 7 6 01/01/2017 30/06/2017
49 TS0253S Cty TNHH Kiên Hà 14 6 01/01/2017 30/06/2017
50 TS0269S Cty TNHH TM DV Cường Trung Dũng 2 6 01/01/2017 30/06/2017
51 TS0277S Cty TNHH TM & SX Minh Tuấn 9 6 01/01/2017 30/06/2017
52 TS0281S Cty TNHH SX TM Thành Công T.C 19 6 01/01/2017 30/06/2017
53 TS0302S Cty TNHH TM-Công nghiệp TP Việt Vượng 127 6 01/01/2017 30/06/2017
54 TS0303S Cty TNHH TM DV SX Hải Phát 8 6 01/01/2017 30/06/2017
55 TS0304S CTY TNHH SX TM Lúa Sớm 8 6 01/01/2017 30/06/2017
56 TS0306S Cty TNHH TM DV SX Hồng Phát 7 6 01/01/2017 30/06/2017
57 TS0312S Cty TNHH SX_XD Quốc Phú 6 6 01/01/2017 30/06/2017
58 TS0328S DNTN SX Minh Quân 36 6 01/01/2017 30/06/2017
59 TS0341S Cty TNHH MTV Nhật Vĩnh Khang 6 6 01/01/2017 30/06/2017
60 TS0350S Cty TNHH VT SX TM & DV Phương Toàn Thịnh 13 6 01/01/2017 30/06/2017
61 TS0358S Cty TNHH Lý Phát 2 6 01/01/2017 30/06/2017
62 TS0374S DNTN SX TM Cơ khí Tân Tiến 8 6 01/01/2017 30/06/2017
63 TS0401S Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trọng Tâm 3 6 01/01/2017 30/06/2017
64 TS0408S Cty TNHH Thương Mại Nông Phú 2 6 01/01/2017 30/06/2017
65 TS0413S Cty TNHH TM-DV-CK-XD Tấn Thịnh 2 6 01/01/2017 30/06/2017
66 TS0424S Cty TNHH Xây Dựng Vạn Trường Thành 3 6 01/01/2017 30/06/2017
67 TS0427S Cty TNHH SX_TM Đông Bắc Vina 9 6 01/01/2017 30/06/2017
68 TS0439S Cty TNHH SX-TM Thanh Giang 15 6 01/01/2017 30/06/2017
69 TS0446S Cty TNHH TM An Phước Thịnh 12 6 01/01/2017 30/06/2017
70 TS0474S Cty TNHH SX TM DV  Kim Minh Quang 1 6 01/01/2017 30/06/2017
71 TS0489S Cty TNHH SX TM Kim Bấm Việt Đức 51 6 01/01/2017 30/06/2017
72 TS0498S Cty TNHH SX TM Dịch Vụ Mai Việt 1 6 01/01/2017 30/06/2017
73 TS0502S Cty TNNHH Vĩ Vĩ 15 6 01/01/2017 30/06/2017
74 TS0511S Cty TNHH Dịch Vụ Kim Nghĩa 9 6 01/01/2017 30/06/2017
75 TS0514S Cty TNHH Thủy Sinh 11 6 01/01/2017 30/06/2017
76 TS0532S Cty Cổ Phần Cơ Điện Miền Nam 8 6 01/01/2017 30/06/2017
77 TS0536S Cty TNHH MTV Dầu Nhờn Thái Hùng 5 6 01/01/2017 30/06/2017
78 TS0540S Cty TNHH Dệt Kim Hiệp Phong 22 6 01/01/2017 30/06/2017
79 TS0573S Cty TNHH SX Tam Thuận 20 6 01/01/2017 30/06/2017
80 TS0591S Cty TNHH MTV Chế tạo & TM Dương Quang 8 6 01/01/2017 30/06/2017
81 TS0592S Cty TNHH Bao Bì Thịnh Hưng 22 6 01/01/2017 30/06/2017
82 TS0594S Cty TNHH Nhựa Nhị Bình 31 6 01/01/2017 30/06/2017
83 TS0604S Cty TNHH TM DV SX Việt Đức Nhật 8 6 01/01/2017 30/06/2017
84 TS0637S Cty TNHH Cây Xanh Cảnh Quan Thuỳ Linh 4 6 01/01/2017 30/06/2017
85 TS0653S Cty TNHH SX TM & DV Đại Tam Long 14 6 01/01/2017 30/06/2017
86 TS0654S Cty TNHH MTV SX&TM Vĩnh Phú 39 6 01/01/2017 30/06/2017
87 TS0686S Cty TNHH Cơ Khí Thành Lộc 2 6 01/01/2017 30/06/2017
88 TS0690S Cty TNHH Thực Phẩm Gia Nguyễn 1 6 01/01/2017 30/06/2017
89 TS0696S Công ty TNHH SX TM Vận Tải Minh Phúc 5 6 01/01/2017 30/06/2017
90 TS0705S Công ty TNHH Nông Thành 6 6 01/01/2017 30/06/2017
91 TS0709S Cty TNHH TM DV Phát triển Tấn Phát 2 6 01/01/2017 30/06/2017
92 TS0713S Văn Phòng Công chứng Bà Điểm 12 6 01/01/2017 30/06/2017
93 TS0732S Công ty Cổ phần In và TM Hoàng Lộc 16 6 01/01/2017 30/06/2017
94 TS0755S Công ty TNHH TM XNK Mạnh Quang 7 6 01/01/2017 30/06/2017
95 TS0757S Cty TNHH Vĩnh Nam Anh 29 6 01/01/2017 30/06/2017
96 TS0759S Cty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Miền Nam 2 6 01/01/2017 30/06/2017
97 TS0801S DNTN Thương Mại Gia Hưng Phát 4 6 01/01/2017 30/06/2017
98 TS0805S Cty TNHH TM DV Thiên Dũng Phát 2 6 01/01/2017 30/06/2017
99 TS0834S Cty TNHH MTV ĐT - SX - TM Bàn Tay Việt 2 6 01/01/2017 30/06/2017
100 TS0847S Công ty TNHH Thương Mại Anh Đoàn 2 6 01/01/2017 30/06/2017
101 TS0868S Công ty TNHH May Mặc Đức Vinh 29 6 01/01/2017 30/06/2017
102 TS0870S Công ty TNHH Vạn Tấn Phát 6 6 01/01/2017 30/06/2017
103 TS0940S DNTN Xuân Kim Thanh 20 6 01/01/2017 30/06/2017
104 TS0951S Công ty TNHH Cung Cấp Nội Thất Hòa Phát 3 6 01/01/2017 30/06/2017
105 TS0960S Công ty TNHH SX Giày Dép Huy Hoàng 64 6 01/01/2017 30/06/2017
106 TS0967S Công ty TNHH MTV DV SX Phi Lâm 4 6 01/01/2017 30/06/2017
107 TS0989S Cty TNHH TV XD TM Đo Đạc Bản Đồ Vinh Khải 8 6 01/01/2017 30/06/2017
108 TS0994S Công ty TNHH Vận tải Hoàng Nam S.G 7 6 01/01/2017 30/06/2017
109 TS0998S Văn phòng Công chứng Đất Việt 16 6 01/01/2017 30/06/2017
110 TS0999S Doanh nghiệp tư nhân Tây Lân 2 6 01/01/2017 30/06/2017
111 TS1016S Cty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hòa Phát 6 6 01/01/2017 30/06/2017
112 TS1020S Công ty TNHH TM XNK Tân Khải Phú 6 6 01/01/2017 30/06/2017
113 TS1051S Công ty TNHH TM DV và CN Việt Trường Phát 2 6 01/01/2017 30/06/2017
114 TS1057S Công ty TNHH SX TM DV Trần Quốc Việt 4 6 01/01/2017 30/06/2017
115 TS1068S Cty TNHH TM DV XNK Lâm 3 6 01/01/2017 30/06/2017
116 TS1090S Cty TNHH TM DV Xây Dựng Nguyên Khanh 1 6 01/01/2017 30/06/2017
117 TS1103S Công ty TNHH SX TM Thép Không Rỉ Anh Duy 13 6 01/01/2017 30/06/2017
118 TS1115S Công ty TNHH Công nghệ Gia khánh 1 6 01/01/2017 30/06/2017
119 TS1131S Công ty TNHH SX TM XD và Dịch vụ Trí Dũng 1 6 01/01/2017 30/06/2017
120 TS1134S Công ty Cổ phần xây dựng An Vi Co 1 6 01/01/2017 30/06/2017
121 TS1169S Cty CP XD Đầu tư và Phát triển MT Miền Nam 6 6 01/01/2017 30/06/2017
122 TS1183S Cty TNHH MTV Vạn Hồng Phát 1 6 01/01/2017 30/06/2017
123 TS1186S Cty TNHH MTV SX TMDVTBXD Hùng Việt Cường 1 6 01/01/2017 30/06/2017
124 TS1198S Cty TNHH SX TM Nguyễn Lê việt 8 6 01/01/2017 30/06/2017
125 TS1202S Công Ty TNHH OHARA 7 6 01/01/2017 30/06/2017
126 TS1222S CTY TNHH MTV Phương Phương Hảo 5 6 01/01/2017 30/06/2017
127 TS1250S Cty TNHH XNK Gia Hân Phát 4 6 01/01/2017 30/06/2017
128 TS1252S Cty TNHH MTV SX DV Ngôi Sao Phương Đông 13 6 01/01/2017 30/06/2017
129 TS1255S Cty TNHH TM DV Toàn Thịnh Phước 5 6 01/01/2017 30/06/2017
130 TS1257S Cty CPĐT và XNK Nông Dược Việt 7 6 01/01/2017 30/06/2017
131 TS1270S Cty TNHH MTV XNK Song Hà 6 6 01/01/2017 30/06/2017
132 TS1277S Cty TNHH ĐTTM Trí Thiện 6 6 01/01/2017 30/06/2017
133 TS1302S Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ In ấn Vân Sơn 4 6 01/01/2017 30/06/2017
134 TS1305S Công Ty TNHH SX TM Công Nghiệp Cầu Trục Việt Nam 1 6 01/01/2017 30/06/2017
135 TS1309S Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV PROTECH 1 6 01/01/2017 30/06/2017
136 TS1312S Công Ty TNHH SX TM DV Nam An 7 6 01/01/2017 30/06/2017
137 TS1326S Công Ty TNHH TM XD và Vận Tải Quốc Tế MT2 6 6 01/01/2017 30/06/2017
138 TS1328S Công Ty TNHH Trần Kim Thành Đạt 1 6 01/01/2017 30/06/2017
139 TS1335S Công Ty TNHH Thiết Kế GARDEN HOME 6 6 01/01/2017 30/06/2017
140 TS1346S Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn 9 6 01/01/2017 30/06/2017
141 TS1352S Công Ty TNHH Xây Dựng TM Gia Phú Cường 9 6 01/01/2017 30/06/2017
142 TS1354S Công Ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Ngọc Viễn Đông 2 6 01/01/2017 30/06/2017
143 TS1359S Công Ty TNHH XNK Phúc An Thành 13 6 01/01/2017 30/06/2017
144 TS1362S Công ty CP Vận Tải Nam Phong 3 6 01/01/2017 30/06/2017
145 TS1365S Hộ Kinh Doanh Nhất Lộ Gia 22 6 01/01/2017 30/06/2017
146 TS1375S Hộ Kinh Doanh Cá Thể 2 6 01/01/2017 30/06/2017
147 TS1377S Công ty TNHH SX TM Tôn Thép Hai Chinh 8 6 01/01/2017 30/06/2017
148 TS1383S Công ty TNHH TM DV Phương Hoàng An 4 6 01/01/2017 30/06/2017
149 TS1394S Công ty TNHH Xây Dựng Điện Thạnh Phát 1 6 01/01/2017 30/06/2017
150 TS1397S Công Ty TNHH Kim Loại Màu Bảo Thịnh 3 6 01/01/2017 30/06/2017
151 TS1413S Công Ty TNHH TM XNK Thế Hiên 5 6 01/01/2017 30/06/2017
152 TS1418S Công Ty TNHH MTV Đoàn Anh Hào 1 6 01/01/2017 30/06/2017
153 TS1424S Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Quốc Tế Vin Va 1 6 01/01/2017 30/06/2017
154 TS1436S Công ty TNHH TP Hoàng Giang 6 6 01/01/2017 30/06/2017
155 TS1438S Công ty TNHH SX TM Trí Huỳnh 4 6 01/01/2017 30/06/2017
156 TS1443S Công ty TNHH DV VT Mai Tâm Phát 4 6 01/01/2017 30/06/2017
157 TS1446S Công ty TNHH TM Đức Thành Đạt 1 6 01/01/2017 30/06/2017
158 TS1447S Cty TNHH TM DV Phạm Huỳnh 59 6 01/01/2017 30/06/2017
159 TS1450S Công ty TNHH XD và TTNT Anh Phương 2 6 01/01/2017 30/06/2017
160 TS1458S Công ty TNHH DV PT Công Nghệ Phương Đông 2 6 01/01/2017 30/06/2017
161 TS1463S Công ty TNHH MTV Típ Vina 2 6 01/01/2017 30/06/2017
162 TS1468S Công ty CP Sơn Nicewalls 9 6 01/01/2017 30/06/2017
163 TS1470S Công ty TNHH SX TM Cơ Khí Duy Đông 2 6 01/01/2017 30/06/2017
164 TS1474S Công ty TNHH MTV XNK May Mặc Thanh Thúy 7 6 01/01/2017 30/06/2017
165 TS1479S Công ty TNHH Thủy Sản Thủy Mộc 3 6 01/01/2017 30/06/2017
166 TS1490S Công ty TNHH SX Nguyễn Hoàng 5 6 01/01/2017 30/06/2017
167 TS1493S Công ty TNHH Hoàng Tâm Petrol 3 6 01/01/2017 30/06/2017
168 TS1494S Công ty TNHH May Mặc Yang Vinh 37 6 01/01/2017 30/06/2017
169 TS1501S Công ty TNHH MTV Thế Mậu 2 6 01/01/2017 30/06/2017
170 TS1502S Công ty TNHH Vinafi 2 6 01/01/2017 30/06/2017
171 TS1508S Công ty TNHH Vân Trọng Nghĩa 4 6 01/01/2017 30/06/2017
172 TS1511S Công ty TNHH ĐT XD Tân Nguyên 4 6 01/01/2017 30/06/2017
173 TS1514S Công ty TNHH XNK Anh Tuấn 3 6 01/01/2017 30/06/2017
174 TS1537S Công ty TNHH Nhựa Nghĩa Phát 4 6 01/01/2017 30/06/2017
175 TS1544S Công ty TNHH TM SX và XD Nam Thành Công 1 6 01/01/2017 30/06/2017
176 TS1559S Công ty CP SX TM DV Hưng Lộc Phát 3 6 01/01/2017 30/06/2017
177 TS1560S Công ty TNHH MTV BMS 2 6 01/01/2017 30/06/2017
178 TS1579S Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện An Bình 4 6 01/01/2017 30/06/2017
179 TS1585S Công ty TNHH XD- TTNT Song Việt 5 6 01/01/2017 30/06/2017
180 TS1589S CTy TNHH Hải Âu Sài Gòn 4 6 01/01/2017 30/06/2017
181 TS1599S Công ty TNHH Tư Vấn - TM - SX và DV H.A 9 6 01/01/2017 30/06/2017
182 TS1613S Công ty TNHH MTV TM SX Chế Biến Gỗ Việt Nam 2 6 01/01/2017 30/06/2017
183 TS1620S Công ty TNHH Dầu Nhớt Mai Khôi 1 6 01/01/2017 30/06/2017
184 TS1634S Công ty TNHH TM SX  Thiết Bị Điện Song Anh 11 6 01/01/2017 30/06/2017
185 TS1636S Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD Nguyễn Tùng 2 6 01/01/2017 30/06/2017
186 TS1642S Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hưng Thịnh 2 6 01/01/2017 30/06/2017
187 TS1645S Công ty TNHH Đan Vĩ 3 6 01/01/2017 30/06/2017
188 TS1656S Công ty TNHH TM DV Hải Phong Anh 1 6 01/01/2017 30/06/2017
189 TS1657S Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CK Hưng Phát 5 6 01/01/2017 30/06/2017
190 TS1659S Công ty CP Nội thất Tân Lộc Phát 2 6 01/01/2017 30/06/2017
191 TS1660S Công ty TNHH MTV Bao Bì Nhựa Tân Ngọc Phát 7 6 01/01/2017 30/06/2017
192 TS1663S Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Điện Tử Bảo Trân 23 6 01/01/2017 30/06/2017
193 TS1669S Công ty TNHH TB CN Hưng Long 3 6 01/01/2017 30/06/2017
194 TS1673S Công ty TNHH Cơ Khí và TM Nhật Tinh 5 6 01/01/2017 30/06/2017
195 TS1683S Công ty TNHH ĐT TM XD SVC 2 6 01/01/2017 30/06/2017
196 TS1703S Công ty TNHH Kỹ thuật Phục Hưng 7 6 01/01/2017 30/06/2017
197 TS1711S Công ty TNHH Gỗ Minh Tâm 4 6 01/01/2017 30/06/2017
198 TS1715S Công ty CP Nội Thất Sáng Tạo 4 6 01/01/2017 30/06/2017
199 TS1727S Công ty TNHH MTV SX TM XNK Pac 2 6 01/01/2017 30/06/2017
200 TS1735S Công ty TNHH TB XD Hưng Thịnh 15 6 01/01/2017 30/06/2017
201 TS1736S Công ty TNHH SX TM DV KoSo 1 6 01/01/2017 30/06/2017
202 TS1742S Công ty TNHH TM DV ĐT XNK Thái Sơn 5 6 01/01/2017 30/06/2017
203 TS1749S Cty TNHH Sản Xuất TMDV DUNA 5 6 01/01/2017 30/06/2017
204 TS1750S Công ty TNHH Cơ khí Thanh Hiền 2 6 01/01/2017 30/06/2017
205 TS1758S Công ty TNHH Dae 4 6 01/01/2017 30/06/2017
206 TS1763S Công ty TNHH SX TM Kỹ thuật Bảo Châu 2 6 01/01/2017 30/06/2017
207 TS1771S Công ty TNHH Color Link 3 6 01/01/2017 30/06/2017
208 TS1775S Công ty TNHH SX TM Cơ khí Trường Sơn 2 6 01/01/2017 30/06/2017
209 TS1783S Công ty TNHH Quốc Tế Biotech 1 6 01/01/2017 30/06/2017
210 TS1786S Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Hà Quang 2 6 01/01/2017 30/06/2017
211 TS1790S Công ty TNHH TM DV Minh Quang Củ Chi 27 6 01/01/2017 30/06/2017
212 TS1794S Công ty TNHH Sàn Gỗ Povar Việt Nam 6 6 01/01/2017 30/06/2017
213 TS1803S Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thương Mại Thái Bảo An 1 6 01/01/2017 30/06/2017
214 TS1812S Công ty TNHH XD Cơ Điện Hải Đăng 1 6 01/01/2017 30/06/2017
215 TS1813S Công ty TNHH MTV TM-SX Inox Tân Sơn 2 6 01/01/2017 30/06/2017
216 TS1825S Công ty CP Das 1 6 01/01/2017 30/06/2017
217 TS1826S Công ty TNHH Thiết kế XD TM Thái Bình Dương 1 6 01/01/2017 30/06/2017
218 TS1833S Công ty TNHH TM New Win 12 6 01/01/2017 30/06/2017
219 TS1848S Công ty TNHH DV Du lịch Diễm Phúc 1 6 01/01/2017 30/06/2017
220 TS1853S Công ty TNHH Kỹ thuật DV TM Hozentech 3 6 01/01/2017 30/06/2017
221 TS1866S Công ty TNHH May Mặc Phương Hoàng Gia 14 6 01/01/2017 30/06/2017
222 TS1869S Công ty TNHH SX TM Hóa chất Đại Dương 1 6 01/01/2017 30/06/2017
223 TS1870S Công ty TNHH XD Thái Hồ 3 6 01/01/2017 30/06/2017
224 TS1877S Công ty CP Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn 26 6 01/01/2017 30/06/2017
225 TS1880S Công ty TNHH Công nghệ và đào tạo Minh Phong 1 6 01/01/2017 30/06/2017
226 TS1886S Công ty CP Nội Thất Mới Lạ 13 6 01/01/2017 30/06/2017
227 TS1891S Công ty TNHH TM DV Phú Hoa Thiên 1 6 01/01/2017 30/06/2017
228 TS1892S Công ty TNHH TM DV Vận tải Ruby 1 6 01/01/2017 30/06/2017
229 TS1907S Công ty TNHH Lạc Hưng 1 6 01/01/2017 30/06/2017
230 TS1909S Công ty TNHH TM DV XD Hoàng Long Tuấn 1 6 01/01/2017 30/06/2017
231 TS1914S Công ty TNHH Thiên Lý Xanh 2 6 01/01/2017 30/06/2017
232 TS1915S Công ty TNHH Đo Đạc Thiết kế XD DV Trần Mân 1 6 01/01/2017 30/06/2017
233 TS1919S Công ty TNHH Kỹ thuật Tân Tiến 1 6 01/01/2017 30/06/2017
234 TS1921S Công ty TNHH SX - TM - DV Bình Khiêm 3 6 01/01/2017 30/06/2017
235 TS1925S Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tâm Phúc 5 6 01/01/2017 30/06/2017
236 TS1939S Cty CP TM XD Đăng Hưng Thịnh 1 6 01/01/2017 30/06/2017
237 TS1942S Công ty TNHH ẩm thực Những Người Bạn 3 6 01/01/2017 30/06/2017
238 TS1943S Cty TNHH SX TM Lưới thép Duy Thạnh 2 6 01/01/2017 30/06/2017
239 TS1944S Công ty TNHH In Nhãn Việt 4 6 01/01/2017 30/06/2017
240 TS1948S Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đất Quảng 2 6 01/01/2017 30/06/2017
241 TS1983S Công ty TNHH DV Y Tế và TM Hoàng Dung 1 6 01/01/2017 30/06/2017
242 TS2004S Công ty TNHH SX TM & In Bao Bì Tân Hải Thành 82 6 01/01/2017 30/06/2017
243 TS2007S Công ty TNHH MTV May mặc Từ Đăng Huy 5 6 01/01/2017 30/06/2017
244 TS2051S CN Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát 7 6 01/01/2017 30/06/2017
245 TS2052S Công ty TNHH Phong Doanh Vina 2 6 01/01/2017 30/06/2017
246 TS2063S Công ty TNHH XD P.C Sài Gòn 3 6 01/01/2017 30/06/2017
247 TS2078S Công ty TNHH Bao bì giấy Minh Thành 2 6 01/01/2017 30/06/2017
248 EB0001S HTX Thương Mại Dịch Vụ Đông Thạnh 10 6 01/01/2017 30/06/2017
249 EB0003S HTX Công Nông Trường Sơn 41 6 01/01/2017 30/06/2017
250 NS0001S Trường MNTT Minh Đức 17 6 01/01/2017 30/06/2017
251 NS0003S Cơ sở Mầm Non Tư Thục Song Mai 13 6 01/01/2017 30/06/2017
252 NS0011S Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Vàng Anh 11 6 01/01/2017 30/06/2017
253 NS0016S Lớp Mẫu giáo độc lập Vành Khuyên 2 7 6 01/01/2017 30/06/2017
254 NS0017S Trường Mầm Non Tư Thục Thiên Đức 41 6 01/01/2017 30/06/2017
255 NS0024S Trường MNTT Hương Sen 5 6 01/01/2017 30/06/2017
256 NS0031S Nhóm trẻ độc lập tư thục Hoa Hướng Dương 2 6 01/01/2017 30/06/2017
257 NS0039S Lớp Mẫu giáo độc lập Sao Sáng 6 6 01/01/2017 30/06/2017
258 NS0042S LớP MẫU GIáO TRUNG CHáNH 4 6 01/01/2017 30/06/2017
259 NS0043S Lớp Mẫu Giáo Mây Hồng 7 6 01/01/2017 30/06/2017