Đơn vị đủ điều gia hạn thẻ tự động năm 2017_đợt 04, ngày 05/01/2017

06/01/2017 11:24 AM


 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Số thẻ Số tháng Từ ngày Đến ngày
1 HS0026S Toà án nhân dân huyện Hóc Môn 52 12 01/01/2017 31/12/2017
2 HS0036S Ban quản lý chợ Hóc Môn 36 12 01/01/2017 31/12/2017
3 SS0021S Trung -T-KTTổng Hợp Hướng Nghiệp Hóc Môn 9 12 01/01/2017 31/12/2017
4 TS0119S DNTN Cao Lâm 46 6 01/01/2017 30/06/2017
5 TS0127S Công ty TNHH Nhật Linh 17 6 01/01/2017 30/06/2017
6 TS0136S Công ty TNHH TM SX XNK MT Hiệp Lực 17 6 01/01/2017 30/06/2017
7 TS0156S DNTN May Thêu Hoà Bình 39 6 01/01/2017 30/06/2017
8 TS0164S Cty TNHH Tân Hoàng Anh 42 6 01/01/2017 30/06/2017
9 TS0172S Cty TNHH CN Sinh Học Becka 24 6 01/01/2017 30/06/2017
10 TS0186S Cty TNHH SX TM DV Hoành Vĩ 8 6 01/01/2017 30/06/2017
11 TS0199S Cty TNHH SX TM Giấy Thiên Trí 71 6 01/01/2017 30/06/2017
12 TS0229S Cty TNHH TM DV Duy Hợp Long 3 6 01/01/2017 30/06/2017
13 TS0251S Cty TNHH Quốc Tế Trường Toàn 3 6 01/01/2017 30/06/2017
14 TS0280S DNTN In Đại Nam 22 6 01/01/2017 30/06/2017
15 TS0299S Cty TNHH XD TM Thành Chính 6 6 01/01/2017 30/06/2017
16 TS0305S Cty TNHH Tân Sao á 26 6 01/01/2017 30/06/2017
17 TS0311S Cơ sở Hào Mỹ 32 6 01/01/2017 30/06/2017
18 TS0316S Công ty MTV  May Mặc Chisan 10 6 01/01/2017 30/06/2017
19 TS0323S Cty TNHH SX-TM Tứ Mã 9 6 01/01/2017 30/06/2017
20 TS0360S Cty TNHH Vinh Khang 3 6 01/01/2017 30/06/2017
21 TS0365S Cty TNHH SX Nhựa Dương Gia 28 6 01/01/2017 30/06/2017
22 TS0399S Cty TNHH Bồn Nước Thiên Thành 58 6 01/01/2017 30/06/2017
23 TS0409S Cty TNHH Vận Tải - Thương Mại Hải An 27 6 01/01/2017 30/06/2017
24 TS0430S Cty TNHH TMDV SX Vũ Gia Trang 5 6 01/01/2017 30/06/2017
25 TS0440S Cty CP Bao Bì Giấy Hiệp Phước Lợi 13 6 01/01/2017 30/06/2017
26 TS0459S Cty TNHH Thương Mại Hưng Lộc 21 6 01/01/2017 30/06/2017
27 TS0460S Cty TNHH TM KT Điện Tuấn Hòa Phát 4 6 01/01/2017 30/06/2017
28 TS0478S Cty TNHH MTV Nông Sản Thảo Anh 2 6 01/01/2017 30/06/2017
29 TS0479S Cty TNHH May Túi Xách Thái Dương 226 6 01/01/2017 30/06/2017
30 TS0503S Cty TNHH SX TM Thiên Vương 3 6 01/01/2017 30/06/2017
31 TS0517S Cty TNHH Hoài Bảo 2 6 01/01/2017 30/06/2017
32 TS0520S Công ty TNHH SX_TM_XD Trung Thuận 2 6 01/01/2017 30/06/2017
33 TS0525S Cty TNHH TM_XNK Mộc Kiến Vàng 26 6 01/01/2017 30/06/2017
34 TS0543S Văn phòng Công Chứng Lý Thị Như Hòa 28 6 01/01/2017 30/06/2017
35 TS0552S Cty TNHH Nguồn Sinh Thái 11 6 01/01/2017 30/06/2017
36 TS0556S Cty Cổ Phần Nội Thất Thiết Kế Bình Minh 107 6 01/01/2017 30/06/2017
37 TS0566S Cty TNHH Bao Bì Việt Hòa 5 6 01/01/2017 30/06/2017
38 TS0579S DNTN Đồ Gỗ Mộc Sơn 3 6 01/01/2017 30/06/2017
39 TS0582S Công ty TNHH May Minh Châu 219 6 01/01/2017 30/06/2017
40 TS0588S Công ty TNHH Khởi Toàn 9 6 01/01/2017 30/06/2017
41 TS0628S Cty TNHH Tài Hồng Liên 10 6 01/01/2017 30/06/2017
42 TS0629S Cty TNHH TM-DV-KT ánh Sao 4 6 01/01/2017 30/06/2017
43 TS0646S Công ty TNHH Sinh Vật Cảnh Sơn Thảo Nguyên 3 6 01/01/2017 30/06/2017
44 TS0648S Cty TNHH TM DV Tư Vấn Hương Lan 1 6 01/01/2017 30/06/2017
45 TS0657S Cty TNNH MTV Thêu Vi Tính Hải Dương 7 6 01/01/2017 30/06/2017
46 TS0658S Cty CP Sinh Học Mê Kông 22 6 01/01/2017 30/06/2017
47 TS0667S Cty TNHH MTV Dịch Vụ Giáng Sinh 75 6 01/01/2017 30/06/2017
48 TS0693S Cty TNHH In Gia Huy 48 6 01/01/2017 30/06/2017
49 TS0698S Cty TNHH TM DV Rồng Nam Hải 24 6 01/01/2017 30/06/2017
50 TS0720S Công ty Cổ phần Cách nhiệt Thuyên Vân 7 6 01/01/2017 30/06/2017
51 TS0774S Cty TNHH MTV Thể Rắn 6 6 01/01/2017 30/06/2017
52 TS0788S Cty Cổ phần Đầu Tư XD Công nghiệp In Ve Co In 52 6 01/01/2017 30/06/2017
53 TS0795S Cty Cổ phần DV TM Vận Tải Du lịch Hoàng Phát 3 6 01/01/2017 30/06/2017
54 TS0844S Cty CP Lắp máy & Xây Dựng Sài Gòn 10 6 01/01/2017 30/06/2017
55 TS0854S Cty TNHH Phân Bón An Dân 27 6 01/01/2017 30/06/2017
56 TS0856S Cty TNHH SX CK Điện XDTM Thành Cơ 6 6 01/01/2017 30/06/2017
57 TS0859S Công ty TNHH TM DV Măng Tây Group 13 6 01/01/2017 30/06/2017
58 TS0861S Công ty TNHH TM  Vận Tải Tuấn Mai 1 6 01/01/2017 30/06/2017
59 TS0866S Công ty TNHH Cơ Điện Hưng Long 21 6 01/01/2017 30/06/2017
60 TS0867S DNTN Thương Mại XNK Năm Cúc 9 6 01/01/2017 30/06/2017
61 TS0879S Công ty TNHH XD TM DV SX Quang Minh 22 6 01/01/2017 30/06/2017
62 TS0887S Công ty TNHH Cơ Khí Thuận Thiên 9 6 01/01/2017 30/06/2017
63 TS0888S Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông 91 6 01/01/2017 30/06/2017
64 TS0891S Công ty TNHH SX TM Ngọc Thanh 4 6 01/01/2017 30/06/2017
65 TS0899S CN Cty CP Xây Dựng và TT Nội Thất Ngô Gia 23 6 01/01/2017 30/06/2017
66 TS0903S Công ty TNHH SX Dịch Vụ An Toàn 11 6 01/01/2017 30/06/2017
67 TS0910S Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Tiến Minh 6 6 01/01/2017 30/06/2017
68 TS0945S Công ty TNHH Song Phước 2 6 01/01/2017 30/06/2017
69 TS1008S DNTN Quán Cà phê Trung nguyên Lãng Du 2 6 01/01/2017 30/06/2017
70 TS1022S Cty TNHH KT Lắp đặt PCCC An Toàn Phát 5 6 01/01/2017 30/06/2017
71 TS1029S Cty TNHH MTV SX TM DV Nam Hàn Việt 4 6 01/01/2017 30/06/2017
72 TS1043S Công ty TNHH Đào Minh 8 6 01/01/2017 30/06/2017
73 TS1062S Cty TNHH SX TM DV Kỳ Danh 21 6 01/01/2017 30/06/2017
74 TS1071S Công ty TNHH TM Quốc tế Minh Long 3 6 01/01/2017 30/06/2017
75 TS1087S Cty TNHH SX TM DV XNK Nguyễn Văn Nây 8 6 01/01/2017 30/06/2017
76 TS1105S Công ty TNHH Thương Mại Lulatot 3 6 01/01/2017 30/06/2017
77 TS1110S Cty TNHH Đầu Tư TM DV XNK Tân Xuân 13 6 01/01/2017 30/06/2017
78 TS1132S Công ty TNHH Một thành viên Nhân phát 7 6 01/01/2017 30/06/2017
79 TS1156S Công Ty TNHH Thương Mại DV Thiên Phú Vinh 8 6 01/01/2017 30/06/2017
80 TS1185S Cty TNHH Thang máy Phát Thành 44 6 01/01/2017 30/06/2017
81 TS1227S Cty TNHH Toàn Lợi Phát 3 6 01/01/2017 30/06/2017
82 TS1228S CTy TNHH SX TM DV Đài Thúc 2 6 01/01/2017 30/06/2017
83 TS1231S Cty TNHH SX TM XD Điện Quân Trần 8 6 01/01/2017 30/06/2017
84 TS1273S CTy TNHH Nhựa Hào Mỹ 4 6 01/01/2017 30/06/2017
85 TS1275S Cty TNHH DV SX TM Penli 90 6 01/01/2017 30/06/2017
86 TS1280S Cty TNHH SX TM Hoàng Kim 35 6 01/01/2017 30/06/2017
87 TS1299S Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BTQ 7 6 01/01/2017 30/06/2017
88 TS1311S Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Sáng Tạo Mới 20 6 01/01/2017 30/06/2017
89 TS1327S Công Ty TNHH Nệm Hoàng Gia 19 6 01/01/2017 30/06/2017
90 TS1339S Chi Nhánh Công Ty TNHH Thủy Sản Cửu Long T.L 15 6 01/01/2017 30/06/2017
91 TS1355S Công Ty TNHH MTV SX TM Nhãn Mác Phúc Thịnh 14 6 01/01/2017 30/06/2017
92 TS1369S Công ty TNHH SX và TM Sơn Quang Huy 6 6 01/01/2017 30/06/2017
93 TS1385S Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thái Hòa 9 6 01/01/2017 30/06/2017
94 TS1389S Công ty TNHH Hiệp Trường Thịnh 5 6 01/01/2017 30/06/2017
95 TS1404S Công Ty TNHH Đa Hiệp Phát 8 6 01/01/2017 30/06/2017
96 TS1421S Công Ty TNHH Nguyên Khuê 1 6 01/01/2017 30/06/2017
97 TS1454S Công ty TNHH MTV Quảng Cáo Mai 16 6 01/01/2017 30/06/2017
98 TS1456S Công ty TNHH SX TM XNK Thuần Tiến 4 6 01/01/2017 30/06/2017
99 TS1459S Công ty TNHH TM DV Inox An Bình 1 6 01/01/2017 30/06/2017
100 TS1467S Công ty TNHH SX TM DV XD Tân Minh Tân 6 6 01/01/2017 30/06/2017
101 TS1477S Công ty TNHH XNNK Đầu Tư QT Toàn Cầu 2 6 01/01/2017 30/06/2017
102 TS1480S Công ty TNHH TM DV XNK Kim Đức 14 6 01/01/2017 30/06/2017
103 TS1492S Công ty TNHH TM Nhất Huy 8 6 01/01/2017 30/06/2017
104 TS1496S Công ty TNHH MTV SX TM XNK Trâm Anh 1 6 01/01/2017 30/06/2017
105 TS1519S DNTN Sản Xuất Thương Mại Thành Sơn 6 6 01/01/2017 30/06/2017
106 TS1525S Công ty TNHH SX TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát 15 6 01/01/2017 30/06/2017
107 TS1530S Công ty TNHH DV XD và Thiết Kế Artech VN 3 6 01/01/2017 30/06/2017
108 TS1532S Công ty TNHH Nước Giải Khát Quốc Hưng 5 6 01/01/2017 30/06/2017
109 TS1539S Công ty TNHH TM Bao Bì P & K 17 6 01/01/2017 30/06/2017
110 TS1547S Công ty TNHH VT TM Cường Phát 6 6 01/01/2017 30/06/2017
111 TS1575S Công ty CP QT An Phú Khang 3 6 01/01/2017 30/06/2017
112 TS1590S Công ty TNHH Cơ Điện EMC 19 6 01/01/2017 30/06/2017
113 TS1593S Công ty TNHH Nhà hàng ẩm Thực 6 Hòn 7 6 01/01/2017 30/06/2017
114 TS1605S Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Khanh 11 6 01/01/2017 30/06/2017
115 TS1624S Hộ kinh doanh Tuấn Trang 4 6 01/01/2017 30/06/2017
116 TS1625S Công ty TNHH MTV DV TM XNK Tiến Đức 1 6 01/01/2017 30/06/2017
117 TS1644S Công ty CP Tân Cường Nghiệp 9 6 01/01/2017 30/06/2017
118 TS1662S Công ty TNHH TM TTNT XD Ngọc Thanh 1 6 01/01/2017 30/06/2017
119 TS1670S Công ty TNHH SX TM XNK May Thành Long 7 6 01/01/2017 30/06/2017
120 TS1685S Công ty TNHH Đo Đạc XD Gia Thịnh 4 6 01/01/2017 30/06/2017
121 TS1687S Công ty TNHH SX TM DV Vương Đại Cát 2 6 01/01/2017 30/06/2017
122 TS1710S Công ty TNHH MTV Tâm Khương 4 6 01/01/2017 30/06/2017
123 TS1716S Công ty TNHH SX- TM- DV Bách Thắng 18 6 01/01/2017 30/06/2017
124 TS1718S Công ty TNHH XD TV BĐS Phát Đạt 7 6 01/01/2017 30/06/2017
125 TS1720S Công ty TNHH Nhang Minh Đức 3 6 01/01/2017 30/06/2017
126 TS1721S Công ty TNHH DV May H & T 19 6 01/01/2017 30/06/2017
127 TS1734S Công ty TNHH Quốc tế Tân Âu 14 6 01/01/2017 30/06/2017
128 TS1755S Công ty TNHH Dược phẩm Minh Hà 2 6 01/01/2017 30/06/2017
129 TS1762S Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí XD Hiển Thành 4 6 01/01/2017 30/06/2017
130 TS1769S Công ty TNHH XNK Việt Quang 2 6 01/01/2017 30/06/2017
131 TS1770S Công ty TNHH XD XNK Thái Yên 2 6 01/01/2017 30/06/2017
132 TS1781S Công ty CP XD Cơ Điện Nhất Tín 3 6 01/01/2017 30/06/2017
133 TS1782S Công ty TNHH TM Tổng hợp Tiến Hưng 2 6 01/01/2017 30/06/2017
134 TS1797S CTy TNHH Xây Dựng Tân Tuấn 3 6 01/01/2017 30/06/2017
135 TS1798S Công ty TNHH Nhãn Mác Việt Hàn 6 6 01/01/2017 30/06/2017
136 TS1799S Công ty TNHH TM DV Hoa Đặng 3 6 01/01/2017 30/06/2017
137 TS1805S Công ty TNHH XD Kỹ Thuật Điện Tân Phát 3 6 01/01/2017 30/06/2017
138 TS1809S Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Quality Việt Nam 3 6 01/01/2017 30/06/2017
139 TS1818S Công ty TNHH Đo Đạc Thiết Kế XD Đăng Khoa 1 6 01/01/2017 30/06/2017
140 TS1820S Công ty TNHH SX TM Thiên Thanh Bình 16 6 01/01/2017 30/06/2017
141 TS1838S Công ty TNHH SX TM DV Khang Nam 20 6 01/01/2017 30/06/2017
142 TS1849S Công ty TNHH Cao Su Hóc Môn 3 6 01/01/2017 30/06/2017
143 TS1860S Công ty TNHH SX -TM - DV In Bách Hậu 17 6 01/01/2017 30/06/2017
144 TS1865S Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Minh Hiền 9 6 01/01/2017 30/06/2017
145 TS1871S Công ty TNHH XD Nhân Qúy 2 6 01/01/2017 30/06/2017
146 TS1878S Cty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Việt Hưng Phát 8 6 01/01/2017 30/06/2017
147 TS1888S Công ty TNHH XNK Winner Company 10 6 01/01/2017 30/06/2017
148 TS1898S Công ty TNHH Môi giới BĐS và VT Hưng Thịnh 1 6 01/01/2017 30/06/2017
149 TS1900S Công ty TNHH SX DV Khang Nguyễn 2 6 01/01/2017 30/06/2017
150 TS1904S Công ty TNHH SX TM DV XD Cơ khí Tiến Đạt 14 6 01/01/2017 30/06/2017
151 TS1916S Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TM Hoàng Thịnh 3 6 01/01/2017 30/06/2017
152 TS1922S Công ty TNHH BH Machinery Việt Nam 2 6 01/01/2017 30/06/2017
153 TS1938S Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Hưng Việt 5 6 01/01/2017 30/06/2017
154 TS1941S Công ty CP Kỹ thuật TM BTN 7 6 01/01/2017 30/06/2017
155 TS1981S Cty TNHH XNK May Thảo Nguyên 2 6 01/01/2017 30/06/2017
156 TS1982S CN Hóc Môn - Công ty CP DONG SHOP SUN 4 6 01/01/2017 30/06/2017
157 TS2005S Công ty TNHH XD TM DV Việt Phú Khang 4 6 01/01/2017 30/06/2017
158 TS2006S Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật TM Minh Phát 1 6 01/01/2017 30/06/2017
159 TS2009S Công ty TNHH Thủy sản Đại Việt 9 6 01/01/2017 30/06/2017
160 TS2031S Công ty TNHH Gaya Saigon Vina 3 6 01/01/2017 30/06/2017
161 TS2105S Công ty TNHH Kinsco 6 6 01/01/2017 30/06/2017
162 TS2108S Công ty CP Fischem Việt Nam 1 6 01/01/2017 30/06/2017
163 YN0020S Công ty TNHH GCP Việt Nam 30 6 01/01/2017 30/06/2017
164 YN0021S Công ty TNHH Hakers Việt Nam 349 6 01/01/2017 30/06/2017
165 YN0081S Công ty TNHH Hakgyun Vina 136 6 01/01/2017 30/06/2017
166 YN0087S Công ty TNHH SX May Mặc BNK Vina 22 6 01/01/2017 30/06/2017
167 YN0093S Công ty TNHH S.G.Cap 10 6 01/01/2017 30/06/2017
168 BW0003S BHYT nước ngoài Cty TNHH SX-TM Nguồn Phước 1 6 01/01/2017 30/06/2017
169 BW0036S BHYT nước ngoài Cty TNHH Young Woo 2 6 01/01/2017 30/06/2017
170 BW0037S BHYT nước ngoài Cty TNHH Viva Sài Gòn 2 6 01/01/2017 30/06/2017
171 BW0039S BHYT nước ngoài Cty TNHH Hakers Việt Nam 2 6 01/01/2017 30/06/2017
172 BW0048S BHYT nước ngoài Cty TNHH Gaya Sai gon Vina 1 6 01/01/2017 30/06/2017
173 BW0049S Công ty TNHH Kinsco 1 6 01/01/2017 30/06/2017
174 NS0021S Nhóm trẻ Hồng Hạc 6 6 01/01/2017 30/06/2017
175 NS0023S Nhóm Trẻ Vườn Trẻ Thơ 11 6 01/01/2017 30/06/2017
176 NS0034S Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bà Triệu 1 6 01/01/2017 30/06/2017
177 NS0040S Lớp Mẫu giáo độc lập Phương Quỳnh 4 6 01/01/2017 30/06/2017