Đơn vị đủ điều kiện gia hạn tự động đợt 4 (ngày 04 tháng 7 năm 2017)

03/07/2017 10:44 PM


 

STT Tên đơn vị  Thai sản LĐ Ốm Số thẻ Từ ngày Đến ngày
01 NS0013S Lớp mẫu giáo La Si Đố 6     6 01/07/2017 31/12/2017
02 NS0015S Nhóm Trẻ Thảo Nguyên 28 1   29 01/07/2017 31/12/2017
03 NS0021S Nhóm trẻ Hồng Hạc 6     6 01/07/2017 31/12/2017
04 NS0034S Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bà Triệu 1     1 01/07/2017 31/12/2017
05 NS0040S Lớp Mẫu giáo độc lập Phương Quỳnh 6     6 01/07/2017 31/12/2017
06 QS0014S CN 1 - Công ty TNHH MTV Xây Lấp Điện 2 67   1 68 01/07/2017 31/12/2017
07 TS0054S Cty TNHH SX TM DV Phương Đông 35     35 01/07/2017 31/12/2017
08 TS0070S Cty TNHH SX&TM Lan Hương 8     8 01/07/2017 31/12/2017
09 TS0076S Cty TNHH XD Điện Quang Huy 7     7 01/07/2017 31/12/2017
10 TS0083S DNTN Thương Mại Huy An 19     19 01/07/2017 31/12/2017
11 TS0091S Công ty TNHH Dệt Đông Thiên 36 1   37 01/07/2017 31/12/2017
12 TS0120S Cty Cổ phần SX TM Huỳnh Minh 58 2   60 01/07/2017 31/12/2017
13 TS0130S Công ty Cổ phần UNIBEN 1,008 18 2 1,028 01/07/2017 31/12/2017
14 TS0133S Cty TNHH SX TM Thái Huy 8     8 01/07/2017 31/12/2017
15 TS0144S DNTN SX TM Thái Tân 8 1   9 01/07/2017 31/12/2017
16 TS0156S DNTN May Thêu Hoà Bình 34 1   35 01/07/2017 31/12/2017
17 TS0164S Cty TNHH Tân Hoàng Anh 36     36 01/07/2017 31/12/2017
18 TS0172S Cty TNHH CN Sinh Học Becka 26     26 01/07/2017 31/12/2017
19 TS0180S Công ty TNHH May Xuất Khẩu Minh Hoàng 149 7   156 01/07/2017 31/12/2017
20 TS0183S Cty TNHH TM DV May CN Thiện Chí 892 7 3 902 01/07/2017 31/12/2017
21 TS0186S Cty TNHH SX TM DV Hoành Vĩ 8     8 01/07/2017 31/12/2017
22 TS0192S Cty TNHH Tôn Phước Khanh 9     9 01/07/2017 31/12/2017
23 TS0229S Cty TNHH TM DV Duy Hợp Long 3     3 01/07/2017 31/12/2017
24 TS0267S DNTN TM Tân Hiệp Lợi 1     1 01/07/2017 31/12/2017
25 TS0269S Cty TNHH TM DV Cường Trung Dũng 2     2 01/07/2017 31/12/2017
26 TS0301S Cty TNHH TM DV Trung Chánh 16     16 01/07/2017 31/12/2017
27 TS0306S Cty TNHH TM DV SX Hồng Phát 6     6 01/07/2017 31/12/2017
28 TS0307S DNTN Diệp An 4     4 01/07/2017 31/12/2017
29 TS0328S DNTN SX Minh Quân 36     36 01/07/2017 31/12/2017
30 TS0337S Cty TNHH SX TM Vinavan 13     13 01/07/2017 31/12/2017
31 TS0346S Cty TNHH Trần Văn 24 1   25 01/07/2017 31/12/2017
32 TS0363S DNTN Linh Ký 16 1   17 01/07/2017 31/12/2017
33 TS0365S Cty TNHH SX Nhựa Dương Gia 25 1   26 01/07/2017 31/12/2017
34 TS0374S DNTN SX TM Cơ khí Tân Tiến 8     8 01/07/2017 31/12/2017
35 TS0376S Công ty TNHH Bao Bì Hồng Tấn Phát 9     9 01/07/2017 31/12/2017
36 TS0377S Cty TNHH Tâm Bình 1     1 01/07/2017 31/12/2017
37 TS0400S Cty TNHH SX_TM_DV Tân Việt 9     9 01/07/2017 31/12/2017
38 TS0424S Cty TNHH Xây Dựng Vạn Trường Thành 3     3 01/07/2017 31/12/2017
39 TS0459S Cty TNHH Thương Mại Hưng Lộc 27     27 01/07/2017 31/12/2017
40 TS0460S Cty TNHH TM KT Điện Tuấn Hòa Phát 7     7 01/07/2017 31/12/2017
41 TS0491S Cty Cp Trang Trí Nội Thất Gia Mỹ 5 1   6 01/07/2017 31/12/2017
42 TS0492S Công ty TNHH SX TM Bách Khoa Miền Nam 6     6 01/07/2017 31/12/2017
43 TS0513S Cty TNHH GTVT Thủy Tùng 9     9 01/07/2017 31/12/2017
44 TS0628S Cty TNHH Tài Hồng Liên 10     10 01/07/2017 31/12/2017
45 TS0652S Cty TNHH TM Nam Thành Long 33     33 01/07/2017 31/12/2017
46 TS0662S Cty TNHH TM Hải Phong Vân 19     19 01/07/2017 31/12/2017
47 TS0679S Cty Cổ phần thực phẩm Việt Nông 105 1 1 107 01/07/2017 31/12/2017
48 TS0682S Công ty Cổ Phần Bao bì nhựa Cửu Long 85     85 01/07/2017 31/12/2017
49 TS0720S Công ty Cổ phần Cách nhiệt Thuyên Vân 7     7 01/07/2017 31/12/2017
50 TS0739S Cty TNHH Trang Trí Nội Thất Công Minh 4     4 01/07/2017 31/12/2017
51 TS0740S Công ty Cổ phần Hữu Long 17     17 01/07/2017 31/12/2017
52 TS0748S Cty TNHH Cơ Khí Bá Phát 5     5 01/07/2017 31/12/2017
53 TS0762S Cty TNHH TM SX DV Điện Tử Hoàng Anh 12     12 01/07/2017 31/12/2017
54 TS0773S Cty TNHH XNK Thương Mại DV Phú Long 10 2   12 01/07/2017 31/12/2017
55 TS0774S Cty TNHH MTV Thể Rắn 6     6 01/07/2017 31/12/2017
56 TS0778S Cty TNHH Một TV Bao Bì Giấy Lợi Vinh 6     6 01/07/2017 31/12/2017
57 TS0868S Công ty TNHH May Mặc Đức Vinh 20 2   22 01/07/2017 31/12/2017
58 TS0888S Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông 84 2   86 01/07/2017 31/12/2017
59 TS0894S Công ty CP In & Bao Bì Thái Bình Dương 106     106 01/07/2017 31/12/2017
60 TS0899S CN Cty CP Xây Dựng và TT Nội Thất Ngô Gia 20     20 01/07/2017 31/12/2017
61 TS0911S Cty TNHH Phần Mềm Bão Công Nghệ 5     5 01/07/2017 31/12/2017
62 TS0940S DNTN Xuân Kim Thanh 20     20 01/07/2017 31/12/2017
63 TS0946S Công ty TNHH MTV TM Dệt Kim Hải Vy 3     3 01/07/2017 31/12/2017
64 TS0948S Công ty TNHH Tân Thành 2     2 01/07/2017 31/12/2017
65 TS0975S Công ty Cổ phần XD TM Đại Phát 4     4 01/07/2017 31/12/2017
66 TS0979S Công ty TNHH Kỹ Nghệ Linh Anh Hoàng 10     10 01/07/2017 31/12/2017
67 TS0989S Cty TNHH TV XD TM Đo Đạc Bản Đồ Vinh Khải 7     7 01/07/2017 31/12/2017
68 TS0999S Doanh nghiệp tư nhân Tây Lân 2     2 01/07/2017 31/12/2017
69 TS1042S Công ty TNHH TM DV Tin học Nguyên Tân 8     8 01/07/2017 31/12/2017
70 TS1056S Công ty TNHH Hà Trâm Vũ 26     26 01/07/2017 31/12/2017
71 TS1057S Công ty TNHH SX TM DV Trần Quốc Việt 4     4 01/07/2017 31/12/2017
72 TS1062S Cty TNHH SX TM DV Kỳ Danh 21 1   22 01/07/2017 31/12/2017
73 TS1070S Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành phát 42 1   43 01/07/2017 31/12/2017
74 TS1073S Công ty TNHH TM SX Sơn Apbollo 3     3 01/07/2017 31/12/2017
75 TS1105S Công ty TNHH Thương Mại Lulatot 3     3 01/07/2017 31/12/2017
76 TS1108S DNTN SXTM Hải Anh Quang 3     3 01/07/2017 31/12/2017
77 TS1110S Cty TNHH Đầu Tư TM DV XNK Tân Xuân 11     11 01/07/2017 31/12/2017
78 TS1123S Cty TNHH SX TM Hoàn Khánh 35     35 01/07/2017 31/12/2017
79 TS1158S Công ty Cổ phần nội thất Việt Moon 5     5 01/07/2017 31/12/2017
80 TS1176S Công ty TNHH Vận tải Lê Nguyên Khang 3     3 01/07/2017 31/12/2017
81 TS1187S Cty TNHH May Dung Hạnh 54 2   56 01/07/2017 31/12/2017
82 TS1192S Cty TNHH SX TM DV TV Hưng Phát 15     15 01/07/2017 31/12/2017
83 TS1229S Cty TNHH SX TM DV AT13 9     9 01/07/2017 31/12/2017
84 TS1230S Cty TNHH SX TM DV Kim Thuận Phát 6     6 01/07/2017 31/12/2017
85 TS1231S Cty TNHH SX TM XD Điện Quân Trần 13     13 01/07/2017 31/12/2017
86 TS1246S Cty TNHH DV VT Thủy Hùng 7 2   9 01/07/2017 31/12/2017
87 TS1249S Cty TNHH TM DV Nam Mỹ 57 1   58 01/07/2017 31/12/2017
88 TS1250S Cty TNHH XNK Gia Hân Phát 5     5 01/07/2017 31/12/2017
89 TS1265S Cty TNHH GP tự động và thiết bị điều khiển 10     10 01/07/2017 31/12/2017
90 TS1273S CTy TNHH Nhựa Hào Mỹ 4     4 01/07/2017 31/12/2017
91 TS1321S Công Ty TNHH MTV Mỹ Phẩm Vĩnh Tân 8 1   9 01/07/2017 31/12/2017
92 TS1376S Công Ty TNHH Khoa Học Xanh 15     15 01/07/2017 31/12/2017
93 TS1380S Công ty TNHH Ngọc Bảo Thiên 4 1   5 01/07/2017 31/12/2017
94 TS1386S Công ty TNHH SX TM DV Quốc Đạt ViNa 5     5 01/07/2017 31/12/2017
95 TS1404S Công Ty TNHH Đa Hiệp Phát 6     6 01/07/2017 31/12/2017
96 TS1414S Công Ty TNHH SX TM XNK Phước Sanh 6     6 01/07/2017 31/12/2017
97 TS1439S DNTN Thương Mại Phương Minh Nhật 27     27 01/07/2017 31/12/2017
98 TS1445S Công ty TNHH Công Nghệ ADN 8     8 01/07/2017 31/12/2017
99 TS1471S Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật và DV Nhật Minh 3     3 01/07/2017 31/12/2017
100 TS1482S DNTN SX TM Tuấn Tú Tài 2     2 01/07/2017 31/12/2017
101 TS1493S Công ty TNHH Hoàng Tâm Petrol 3     3 01/07/2017 31/12/2017
102 TS1530S Công ty TNHH DV XD và Thiết Kế Artech VN 8     8 01/07/2017 31/12/2017
103 TS1536S Công ty TNHH TM - XD - VT Minh Chiến 7 1   8 01/07/2017 31/12/2017
104 TS1547S Công ty TNHH VT TM Cường Phát 5     5 01/07/2017 31/12/2017
105 TS1558S Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thành Lợi 4     4 01/07/2017 31/12/2017
106 TS1560S Công ty TNHH MTV BMS 1     1 01/07/2017 31/12/2017
107 TS1581S Công ty TNNH SX TM DV Cơ Khí Minh Hồng 5 1   6 01/07/2017 31/12/2017
108 TS1593S Công ty TNHH Nhà hàng ẩm Thực 6 Hòn 6     6 01/07/2017 31/12/2017
109 TS1601S Công ty TNHH QT Phú Lộc 4     4 01/07/2017 31/12/2017
110 TS1615S Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông 19 1   20 01/07/2017 31/12/2017
111 TS1622S Công ty TNHH Thiết Bị Siêu Âm Việt Nam 8 1   9 01/07/2017 31/12/2017
112 TS1631S Công ty TNHH SX TM Dệt Đức Anh 8     8 01/07/2017 31/12/2017
113 TS1639S Công ty TNHH Cá Sấu Kiều Hưng 2     2 01/07/2017 31/12/2017
114 TS1640S Công ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh An Phú 5     5 01/07/2017 31/12/2017
115 TS1644S Công ty CP Tân Cường Nghiệp 10 1   11 01/07/2017 31/12/2017
116 TS1663S Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Điện Tử Bảo Trân 21 1   22 01/07/2017 31/12/2017
117 TS1717S Công ty CP CN và Truyền thông Coeus 4 1   5 01/07/2017 31/12/2017
118 TS1720S Công ty TNHH Nhang Minh Đức 3     3 01/07/2017 31/12/2017
119 TS1737S Công ty TNHH TM DV Máy may Nguyễn Đạt 5     5 01/07/2017 31/12/2017
120 TS1755S Công ty TNHH Dược phẩm Minh Hà 3     3 01/07/2017 31/12/2017
121 TS1762S Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí XD Hiển Thành 3 1   4 01/07/2017 31/12/2017
122 TS1771S Công ty TNHH Color Link 2     2 01/07/2017 31/12/2017
123 TS1785S CTy TNHH TM DV Cơ Khí Sang Giang 4 1   5 01/07/2017 31/12/2017
124 TS1797S CTy TNHH Xây Dựng Tân Tuấn 5     5 01/07/2017 31/12/2017
125 TS1798S Công ty TNHH Nhãn Mác Việt Hàn 14     14 01/07/2017 31/12/2017
126 TS1801S Công ty TNHH TV TK XD Đo Đạc Phạm Lộc CL 3     3 01/07/2017 31/12/2017
127 TS1833S Công ty TNHH TM New Win 11     11 01/07/2017 31/12/2017
128 TS1871S Công ty TNHH XD Nhân Qúy 2     2 01/07/2017 31/12/2017
129 TS1874S Công ty TNHH MTV Synergy Oil 3     3 01/07/2017 31/12/2017
130 TS1879S Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đá Hoa Cương Nam Tiến 3 1   4 01/07/2017 31/12/2017
131 TS1884S Công ty TNHH TM - XNK Gỗ Đinh Thành 1     1 01/07/2017 31/12/2017
132 TS1908S Công ty TNHH TM XNK Pha Ran Quốc Tế 25     25 01/07/2017 31/12/2017
133 TS1981S Cty TNHH XNK May Thảo Nguyên 2     2 01/07/2017 31/12/2017
134 TS1986S Công ty TNHH XD Xuân thành TTC 2     2 01/07/2017 31/12/2017
135 TS2031S Công ty TNHH Gaya Saigon Vina 4     4 01/07/2017 31/12/2017
136 TS2033S Công ty TNHH SX TM Thép không rỉ Sài Gòn 4     4 01/07/2017 31/12/2017
137 TS2103S Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín - CN Hóc Môn 65 2   67 01/07/2017 31/12/2017
138 TS2108S Công ty CP Fischem Việt Nam 4     4 01/07/2017 31/12/2017
139 TS2127S Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tân Hoằng Việt 3     3 01/07/2017 31/12/2017
140 TS2141S Công ty TNHH Sin Phong 19     19 01/07/2017 31/12/2017
141 TS2144S Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường 42     42 01/07/2017 31/12/2017
142 TS2156S Công ty TNHH DV- SX- TM- QC Hồng Phúc 11     11 01/07/2017 31/12/2017
143 TS2162S Công ty TNHH TM DV Giao nhận VC Kim Minh 4     4 01/07/2017 31/12/2017
144 TS2194S Công ty TNHH SX Gia công Nhựa Hưng Thịnh 6     6 01/07/2017 31/12/2017
145 TS2197S Công ty TNHH SX TM DV VL Làm kín Lê Gia 22     22 01/07/2017 31/12/2017
146 TS2380S Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BTK E&C 1     1 01/07/2017 31/12/2017
147 TS2415S Công ty TNHH giáo dục Trí Việt Thăng Long 5     5 01/07/2017 31/12/2017
148 TS2453S Công ty TNHH Saea Vina 8     8 01/07/2017 31/12/2017
149 TS2457S Công ty TNHH Điện Công Nghiệp Cường Thịnh 1     1 01/07/2017 31/12/2017
150 TS2463S Công ty TNHH MTV TM DV TTNT XD Trần Kiệt 3     3 01/07/2017 31/12/2017
151 TS2468S Cty TNHH SX - CK ELINE 7     7 01/07/2017 31/12/2017
152 TS2471S Công ty TNHH Toàn Tín Hưng 2     2 01/07/2017 31/12/2017
153 TS2475S Công ty CP ĐT và XD Nhân Hòa Phát 5     5 01/07/2017 31/12/2017
154 TS2561S Công ty TNHH SX và TTNT Elip 2     2 01/07/2017 31/12/2017
155 TS2562S Công ty CP TM Phú Hoàn Anh 2     2 01/07/2017 31/12/2017
156 TS2596S CTy TNHH SX TM YKK 4     4 01/07/2017 31/12/2017
157 TS2731S Công ty TNHH Hadaco Sài Gòn 1     1 01/07/2017 31/12/2017
158 TS2751S Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Lộc An 2     2 01/07/2017 31/12/2017
159 TS2787S Công ty TNHH SX TM May mặc Thiện Mỹ 26     26 01/07/2017 31/12/2017
160 TS2807S Công ty TNHH Nhất Thiên Sơn 3     3 01/07/2017 31/12/2017
161 YN0013S Công ty TNHH Silsarang Vina 70     70 01/07/2017 31/12/2017
162 YN0020S Công ty TNHH GCP Việt Nam 27 1   28 01/07/2017 31/12/2017
163 YN0028S Công ty  LD SX Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Hiro 39 3   42 01/07/2017 31/12/2017
164 YN0074S Công ty TNHH Picotrack Việt Nam 49 1   50 01/07/2017 31/12/2017