Đơn vị vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 05/2017

05/06/2017 10:00 AM


 

Số TT Mã đơn vị Tên đơn vị SLĐ Nợ từ tháng Số tiền nợ 
01 YN0006S Công ty TNHH In Bông Hoành Việt 73 09/2016 870.073.502
02 YN0014S Công ty TNHH DaeWoong Việt Nam 832 03/2017 3.329.230.770
03 YN0016S Công ty TNHH Tasko Vina 181 11/2016 1.383.437.365
04 YN0032S Công ty Hóa Mỹ Phẩm  LK Việt Nam 19 03/2017 75.123.120
05 YN0040S Công ty TNHH Capsung Textile 42 01/2017 263.268.269
06 YN0048S VP ĐHHĐHT Kinh doanh Fushing Feather 4 03/2017 10.814.006
07 YN0066S Công ty TNHH MTV Takson Việt Nam 276 03/2017 899.625.683
08 YN0075S Công ty TNHH Young Woo 235 03/2017 841.184.018
09 YN0081S Công ty TNHH Hakgyun Vina 165 01/2017 1.035.708.565
10 YN0091S Công ty TNHH Lukas Jewelry Việt Nam 1 03/2017 2.009.205
11 YN0095S Cty TNHH MTV Man Do VINA 59 01/2017 460.549.365
12 TS0047S Công ty TNHH TM Tiên Tấn 29 02/2017 138.160.106
13 TS0071S DNTN Thạch Cảm Đương 15 08/2015 406.027.481
14 TS0092S Cty TNHH SXTP Công Nghệ Bảo Long 9 06/2015 278.761.842
15 TS0095S Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Khanh 2 12/2015 67.346.097
16 TS0140S Cty Tân Tiến Hưng 6 12/2016 46.401.324
17 TS0142S Cty TNHH SX TM Mộc Nam Dương 6 07/2015 295.123.870
18 TS0146S Cty TNHH Cơ Khí Huân Tước 9 03/2017 34.200.087
19 TS0152S Cty TNHH SX TM DV Việt Việt Phát 28 03/2017 114.503.296
20 TS0163S DNTN Dầu Khí Thành Công 13 03/2017 34.903.124
21 TS0178S Cơ sở May Hoàng Long 5 01/2017 31.243.879
22 TS0186S Cty TNHH SX TM DV Hoành Vĩ 8 01/2017 113.736.968
23 TS0205S Cty TNHH T.H.V 7 03/2017 19.801.884
24 TS0211S Cty CP Bao Bì Thuỷ Sản 10 03/2017 64.621.919
25 TS0225S Cty Cổ phần Sinh Học MT Biển Cờ 1 03/2017 2.596.031
26 TS0238S DNTN SX TM Cao Su KT Khánh Hải 6 03/2017 25.311.268
27 TS0257S Cty TNHH SX & TM T.D.M.P 2 10/2016 52.604.796
28 TS0259S Công ty TNHH Phượng Nguyên 104 03/2017 313.987.313
29 TS0263S Cty TNHH SX TM BB Phượng Hoàng 33 02/2017 153.839.588
30 TS0264S Cty TNHH TM SX XD Vương Nam 8 06/2016 117.885.264
31 TS0269S Cty TNHH TM DV Cường Trung Dũng 2 02/2017 8.440.029
32 TS0280S DNTN In Đại Nam 23 01/2017 159.867.477
33 TS0294S Cty TNHH Toàn Ký 4 03/2017 14.897.369
34 TS0315S Công ty TNHH SX-TM-DV Văn Chương 4 12/2016 33.691.033
35 TS0318S Công Ty TNHH TM Trường Tú 2 11/2016 15.851.557
36 TS0337S Cty TNHH SX TM Vinavan 12 03/2017 34.360.722
37 TS0338S Cty TNHH Đại Hoành Sơn 5 04/2012 522.599.737
38 TS0339S Cty TNHH TM DV Tân Minh Sơn 3 10/2016 34.927.999
39 TS0342S Cty CP SX Băng Keo Vạn Phước 11 03/2017 45.195.742
40 TS0346S Cty TNHH Trần Văn 24 03/2017 80.227.455
41 TS0355S Cty TNHH Đo Đạc XD TM Đồng Xuân 2 12/2016 16.597.608
42 TS0370S Cty TNHH Thực phẩm Nhật Hưng 4 07/2016 57.864.988
43 TS0387S Cty TNHH MTV SX TM Thành Đạo 3 09/2015 81.141.355
44 TS0393S Cty TNHH SX TM & DV Long Việt 3 10/2010 609.708.997
45 TS0396S CTY TNHH SX TM Nhựa Anh Khải 7 03/2017 27.039.904
46 TS0400S Cty TNHH SX_TM_DV Tân Việt 10 03/2017 32.686.092
47 TS0406S CÔNG TY CPTM Việt Khánh 2 12/2016 14.145.895
48 TS0420S Cty TNHH SX-TM Bao Bì Khánh Phương 3 06/2014 188.920.503
49 TS0424S Cty TNHH Xây Dựng Vạn Trường Thành 3 01/2017 20.771.147
50 TS0450S Cty TNHH SX-TM Gốm Nam á 1 07/2016 13.955.945
51 TS0467S Công ty TNHH Plastic An Việt 6 02/2017 40.079.156
52 TS0473S Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương 153 02/2017 883.651.033
53 TS0475S Cty TNHH MTV TM XNK Luca 5 03/2017 12.977.940
54 TS0480S Cty TNHH SXDVTM XNK Long Doanh 1 07/2015 39.676.012
55 TS0484S Cty TNHH MTV Cao Đà 7 01/2017 63.152.312
56 TS0493S Công ty TNHH Hưng Vĩnh Đạt 2 03/2017 6.595.636
57 TS0495S Công ty TNHH SX Dong Sung 3 02/2017 12.463.446
58 TS0497S Công ty Cổ phần Gỗ Sài Thành 11 04/2012 1.338.185.498
59 TS0500S Cty TNHH TM DV Vĩnh Phước Thành 2 02/2017 10.877.433
60 TS0518S Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tỷ 1 11/2016 8.799.152
61 TS0519S Cty TNHH DV_KT Nam Việt 6 04/2014 397.694.830
62 TS0522S Cty Cổ phần Bao Bì Nhựa So Pha 41 02/2017 226.537.695
63 TS0529S Cty TNHH TM-SX-DV Thời Trang Việt Thành 32 03/2017 92.450.432
64 TS0530S Cty TNHH SX_TM_Bao Bì Nhựa So Pha 7 12/2016 48.914.745
65 TS0533S Cty TNHh SX_TM_DV Nguồn Phước 6 03/2017 19.046.529
66 TS0535S Cty TNHH SX_DV_XD Toàn Phát 4 03/2017 14.513.825
67 TS0542S Cty TNHH SX TM Ngọc Toàn 2 10/2016 23.976.919
68 TS0549S Cty TNHH TV TK XD Nhân Ngọc 3 03/2017 8.608.279
69 TS0554S Cty TNHH DV_TM_SX Phong Phát 2 10/2016 23.740.927
70 TS0561S DNTN Thiện Hải 2 08/2016 26.035.818
71 TS0570S Cty TNHH SX TM DV XD Đức Quý 2 07/2016 29.568.643
72 TS0572S Công ty TNHH MTV Sơn Tuyên 3 10/2016 35.043.255
73 TS0574S Cty TNHH Thương Mại Tín Trung 2 08/2016 30.650.112
74 TS0578S Cty TNHH  MTV Vận Tải Anh Đức 2 11/2016 16.267.984
75 TS0579S DNTN Đồ Gỗ Mộc Sơn 3 02/2017 16.714.172
76 TS0582S Công ty TNHH May Minh Châu 208 03/2017 855.015.619
77 TS0586S Công ty TNHH DV-VT Hà Linh 12 01/2017 89.774.818
78 TS0590S Cty TNHH TM DV XK Nhựa Đông Nam 7 07/2015 191.134.945
79 TS0591S Cty TNHH MTV Chế tạo & TM Dương Quang 8 03/2017 30.986.698
80 TS0597S Cty TNHH SX TM DV XD Tân An Phát 3 10/2016 28.964.728
81 TS0599S Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Hùng 1 02/2017 3.998.838
82 TS0600S Công ty TNHH TM May Mặc Quới Chi 44 11/2014 1.287.751.225
83 TS0610S Cty TNHH Thương mại Mai Phương Phát 1 10/2016 8.325.081
84 TS0611S Cty TNHH Xây Dựng Thái hòa 7 08/2016 118.221.431
85 TS0618S Cty TNHH SX Thức ăn gia súc Việt Anh 6 03/2017 14.810.284
86 TS0629S Cty TNHH TM-DV-KT ánh Sao 3 01/2017 17.975.894
87 TS0632S Cty TNHH TV-XD Thương Mại Huy Hoàng 1 11/2016 8.456.527
88 TS0644S Cty TNHH Công nghiệp Bao Bì Cát Tường 6 10/2015 179.679.619
89 TS0650S Cty TNHH TM XD Thiên Phú Vina 7 09/2016 99.307.435
90 TS0658S Cty CP Sinh Học Mê Kông 27 03/2017 77.251.693
91 TS0663S Công Ty TNHH Duy Trí 2 12/2016 44.279.582
92 TS0664S Cty TNHH TM & DV Kỹ thuật Phúc Thiên 1 12/2013 88.712.348
93 TS0678S Cty TNHH Vận Tải Long Quy 10 11/2016 83.431.077
94 TS0683S Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quốc Thắng 9 09/2016 157.498.724
95 TS0686S Cty TNHH Cơ Khí Thành Lộc 2 01/2017 12.744.793
96 TS0689S Cty TNHH Nội Thất Đồng Tiến 3 12/2016 19.394.211
97 TS0694S Cty TNHH Xây Dựng Tân Thành Tiến 9 03/2017 23.923.779
98 TS0697S Công ty TNHH Nam Thiên Ân 1 09/2016 10.916.996
99 TS0698S Cty TNHH TM DV Rồng Nam Hải 21 03/2017 76.663.564
100 TS0717S Cty TNHH XDTM DV Bách Xuyên 3 12/2016 28.105.738
101 TS0722S Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế Vitexco 2 05/2015 89.904.416
102 TS0723S Cty TNHH TM SX Cửa Sổ Minh Sang 8 03/2017 34.055.711
103 TS0727S Doanh nghiệp tư nhân TM - DV- XNK Phú Sơn 2 02/2015 94.099.022
104 TS0734S Cty TNHH SX & TM Bao Bì Giấy Long Kim Ngân 4 07/2012 299.363.773
105 TS0738S Cty TNHH TV TK XD Đại Việt Phố 2 05/2015 77.417.226
106 TS0746S Cty TNHH DV TM Cơ Điện Tiến Phong 3 08/2013 182.963.212
107 TS0751S DNTN May Mặc Chí Thành 23 03/2017 62.596.278
108 TS0752S Cty TNHH Xứ Sở Ngọt 2 10/2012 417.758.536
109 TS0756S Công ty TNHH Trí Thuỷ 3 04/2012 308.528.135
110 TS0759S Cty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Miền Nam 4 01/2017 22.244.486
111 TS0762S Cty TNHH TM SX DV Điện Tử Hoàng Anh 12 03/2017 48.594.084
112 TS0766S Cty TNHH MTV SX TM DV VT Nguyễn Cường 1 03/2017 4.439.977
113 TS0782S Cty Cổ phần Phòng Khám Đa Khoa Hiệp Thành 2 03/2017 8.555.065
114 TS0789S Cty TNHH Cơ khí TM Khải Hưng 3 11/2015 103.413.009
115 TS0794S Công ty TNHH SX TM Chỉ May Nhật Hoàng 3 09/2013 81.860.838
116 TS0795S Cty Cổ phần DV TM Vận Tải Du lịch Hoàng Phát 2 03/2017 7.603.101
117 TS0796S Cty TNHH SX TM DV Đông Phát 8 03/2017 25.455.363
118 TS0804S Cty TNHH Thương Mại  - DV Ngọc Thọ 8 02/2017 41.448.737
119 TS0807S Công ty TNHH Kỹ Nghệ Việt Khải 23 01/2017 190.703.884
120 TS0809S Cty TNHH In Phúc Thịnh 17 03/2017 51.528.207
121 TS0812S Cty TNHH SX TM DV Đại Lộc Phát 2 01/2017 11.636.188
122 TS0815S Công ty TNHH SX TM Tấn Phú Tài 8 06/2016 189.729.987
123 TS0818S CN Cty Cổ phần Tiến Đồng - NM Bia Vinaken 64 03/2017 214.461.508
124 TS0819S Công ty TNHH Mir Apl 56 03/2017 164.059.769
125 TS0821S Cty Cổ phần Đầu tư XD nhà Minh Quân 1 12/2016 10.084.631
126 TS0824S Công ty TNHH MTV Trần Huy 12 02/2017 59.769.957
127 TS0826S Công ty TNHH SX TM Chang Nam 47 03/2017 211.916.082
128 TS0831S DNTN Nhiệt - Lạnh Tín Thành 10 01/2013 702.517.103
129 TS0833S Cty TNHH SX Thương Mại Len Kim 28 01/2017 162.168.401
130 TS0836S Cty TNHH TM DV Thép Sơn Tùng 1 01/2017 6.244.286
131 TS0839S Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Mai Dung 1 11/2016 8.898.535
132 TS0844S Cty CP Lắp máy & Xây Dựng Sài Gòn 7 01/2017 48.666.968
133 TS0846S Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Danh Thọ 2 01/2017 21.363.988
134 TS0848S Công ty TNHH SX Thương Mại Phú Gia Phúc 1 03/2017 6.403.679
135 TS0849S Công ty TNHH MTV SX TM TP Công Danh 58 03/2017 154.290.711
136 TS0850S Công ty TNHH Phương Nam Kính 4 12/2011 351.454.842
137 TS0856S Cty TNHH SX CK Điện XDTM Thành Cơ 7 03/2017 24.259.448
138 TS0857S Công ty TNHH Đầu tư SX TM DV Hoàng Oanh 1 12/2015 21.004.831
139 TS0859S Công ty TNHH TM DV Măng Tây Group 13 03/2017 47.710.912
140 TS0860S Công ty TNHH MTV TM DV  XD Tô Minh Châu 50 08/2016 581.320.620
141 TS0862S Công ty TNHH SX TM Hải phan 8 01/2017 64.401.112
142 TS0864S Công ty TNHH SX TM Nam Phương 6 03/2017 15.031.711
143 TS0870S Công ty TNHH Vạn Tấn Phát 7 02/2017 62.986.847
144 TS0878S Cty TNHH TM DV Văn Phong Phú 3 01/2016 79.278.022
145 TS0895S DNTN Xăng Dầu Nguyễn Thị Du 3 03/2017 8.151.221
146 TS0897S Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Liên Việt 1 06/2014 79.410.028
147 TS0902S Công ty Cổ phần La Vi Ta 3 05/2016 50.912.982
148 TS0909S Cty TNHH Thương Mại Phú Vĩnh Hưng 3 01/2016 67.055.521
149 TS0915S Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Hồng Lĩnh 3 11/2016 28.056.986
150 TS0918S Cty TNHH TM Chế biến thực phẩm Nam Hồng 4 03/2017 10.922.865
151 TS0919S Công ty TNHH Xây dựng hàng Rào Biệt Thự 3 12/2014 205.474.356
152 TS0924S Cty CP TM Xây Dựng Cơ Điện Nguyên Hoàng 16 02/2017 91.059.020
153 TS0930S Công ty TNHH TM DV SX  Việt Trung Thông 4 03/2017 14.218.015
154 TS0932S Công ty TNHH TM DV Tư Vấn Hải Sơn 2 10/2016 19.099.179
155 TS0945S Công ty TNHH Song Phước 2 03/2017 6.345.963
156 TS0947S Công ty TNHH SX TM & DV Cơ Nhiệt Hải Đăng 3 03/2017 8.207.191
157 TS0948S Công ty TNHH Tân Thành 2 12/2016 11.609.307
158 TS0951S Công ty TNHH Cung Cấp Nội Thất Hòa Phát 2 02/2017 11.125.119
159 TS0952S Công ty TNHH SX TM Cao Su Liên Sơn 1 12/2013 49.567.966
160 TS0953S Công ty TNHH Thành Như 1 08/2016 11.844.237
161 TS0963S Công Ty TNHH Nguyên Kha 2 03/2017 5.393.231
162 TS0964S Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khánh toàn 2 03/2017 6.195.976
163 TS0967S Công ty TNHH MTV DV SX Phi Lâm 4 01/2017 26.063.520
164 TS0969S Công ty TNHH Công nghệ Nhựa á Châu 10 03/2017 40.799.534
165 TS0970S Công ty TNHH MTV May Hoàng Gia Huy 2 11/2015 73.360.305
166 TS0972S Công ty TNHH TM Quang Thành Phát 1 06/2014 65.675.223
167 TS0973S Công ty TNHH SX TM Thiên Thịnh Phát 45 03/2017 132.279.542
168 TS0980S Cty TNHH MTV SX-TM-DV Phan Gia Phát 7 03/2017 24.183.631
169 TS0995S Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại G.An 2 12/2016 16.203.267
170 TS0996S Công ty TNHH May Mặc Tân Bảo Anh 19 01/2017 161.618.193
171 TS1001S Cty TNHH TM và Kỹ Thuật Lạnh Công Thành 2 09/2014 86.867.425
172 TS1003S Cty TNHH XD - TM Trường Hải 12 03/2015 551.694.518
173 TS1004S Cty TNHH MTV Cơ khí Hùng Dũng 7 12/2015 173.480.183
174 TS1007S Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Tiến 6 08/2016 76.437.183
175 TS1011S Công ty TNHH Khảo sát - Tư vấn Thiết kế thế hệ 11 04/2016 573.449.207
176 TS1015S Công ty TNHH Xử lý môi trường Sông xanh 2 11/2013 93.085.521
177 TS1017S Cty TNHH TM Dịch vụ Viễn tín phát 29 03/2017 75.667.190
178 TS1022S Cty TNHH KT Lắp đặt PCCC An Toàn Phát 6 03/2017 27.611.590
179 TS1029S Cty TNHH MTV SX TM DV Nam Hàn Việt 4 01/2017 28.153.635
180 TS1033S Cty TNHH TM DV XD Quách Đông 2 02/2017 11.086.930
181 TS1035S Cty TNHH Cơ khí - TM Kiến Long 4 01/2017 31.335.120
182 TS1037S Công ty TNHH May Như Trí 6 11/2012 422.370.218
183 TS1038S Cty TNHH MTV SX TM Trí Đạt 5 03/2017 16.413.422
184 TS1041S Công ty TNHH Lộc Nguyên Trang 2 11/2016 14.825.093
185 TS1055S Công ty TNHH SX TM DV Minh Thiên Tinh 5 01/2013 352.646.660
186 TS1064S Cty CP ĐT XD TM Thiên Tín 1 12/2016 6.300.061
187 TS1066S Công ty TNHH TM SX Băng Tải Trung Thành Phát 4 01/2017 36.868.576
188 TS1070S Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành phát 42 03/2017 110.201.878
189 TS1083S Cty TNHH An Toàn Công nghiệp Gia Bảo Minh 8 04/2014 362.408.193
190 TS1084S Công ty TNHH TM DV Tin Học Huỳnh Gia 4 03/2017 11.491.694
191 TS1087S Cty TNHH SX TM DV XNK Nguyễn Văn Nây 7 01/2017 66.804.550
192 TS1095S Công ty TNHH Một thành viên  Xuất Nhập Khẩu Vitosa 9 03/2017 22.440.619
193 TS1110S Cty TNHH Đầu Tư TM DV XNK Tân Xuân 12 03/2017 33.032.928
194 TS1125S CN Cty TNHH TM_SX Cơ Điện Hưng Phát 9 01/2017 61.609.119
195 TS1133S Cty TNHH Một thành viên Quí An Khang 1 02/2017 4.014.209
196 TS1134S Công ty Cổ phần xây dựng An Vi Co 1 01/2017 5.581.566
197 TS1135S Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Vũ (TP.Hà Nội) 13 03/2017 52.822.513
198 TS1139S CTy TNHH Một Thành viên Kỹ Thuật Tú Lộc 51 03/2017 149.886.235
199 TS1144S Công ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu ACE 2 03/2017 8.099.030
200 TS1146S Công Ty TNHH SX TM Cơ Khí Đại Tiến Phát 3 12/2016 21.190.861
201 TS1147S CTy TNHH Một Thành Viên Xanh Nhiệt Đới 2 03/2017 7.380.597
202 TS1152S Công Ty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Nhật Minh 47 02/2017 290.759.528
203 TS1156S Công Ty TNHH Thương Mại DV Thiên Phú Vinh 8 03/2017 19.797.299
204 TS1157S Công ty TNHH May Kim Long 35 07/2014 2.494.418.418
205 TS1158S Công ty Cổ phần nội thất Việt Moon 5 12/2016 35.244.609
206 TS1160S Cty TNHH MTV Chế biến nông sản Thành Phát 2 03/2017 5.533.228
207 TS1161S Cty TNHH Điện cơ  Anh Hội 2 02/2017 9.754.370
208 TS1164S Cty TNHH TM DV XNK Dũng Thành Đạt 1 10/2016 8.306.483
209 TS1166S Công ty TNHH Đông Dược Hòa Phú 1 01/2017 9.898.373
210 TS1174S Cty TNHH SX TM Bao bì Phú Thành Phước 9 06/2016 159.978.296
211 TS1179S Công ty TNHH MTV DV Vận Chuyển Thịnh Đạt 17 12/2016 153.007.467
212 TS1185S Cty TNHH Thang máy Phát Thành 44 03/2017 119.611.785
213 TS1188S Cty cổ phần tư vấn xây dựng Đạt Thành 9 02/2017 54.465.937
214 TS1191S Cty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo Nam Phương 1 11/2013 76.606.128
215 TS1197S CTy TNHH Phương Gia Huy 1 12/2015 22.229.438
216 TS1205S Công Ty TNHH 1 TV Khung Hình Phúc Tín 4 01/2017 22.175.569
217 TS1206S Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thực Phẩm Ve Ve 1 01/2015 41.831.411
218 TS1212S CTy TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh An 1 12/2015 25.223.149
219 TS1214S Công ty TNHH Thương Mại Thép và Trang Trí Nội Thất Cường Thịnh 2 03/2017 5.312.719
220 TS1216S Công ty TNHH May Mặc Hoàng Minh Đạt 4 11/2016 18.647.715
221 TS1223S Cty TNHH Mộc Trung Nam 4 06/2014 167.288.732
222 TS1226S Cty TNHH Kỹ Thuật Minh Đăng 1 12/2016 8.789.411
223 TS1230S Cty TNHH SX TM DV Kim Thuận Phát 6 03/2017 23.907.155
224 TS1237S CTY TNHH SX TM KT Thiên Minh 3 12/2016 18.787.646
225 TS1238S Công Ty TNHH TMDV Vận Tải VTH 3 05/2014 133.524.560
226 TS1248S Phòng chẩn trị YHCT Trường Sinh Đường 1 09/2015 24.399.685
227 TS1255S Cty TNHH TM DV Toàn Thịnh Phước 4 03/2017 13.365.398
228 TS1259S Cty TNHH Gia Linh Phát 1 10/2016 11.642.600
229 TS1262S Cty TNHH Hóa chất Đại Nam á 3 06/2015 139.316.345
230 TS1276S Cty TNHH Moai Việt Nam 4 06/2016 28.857.222
231 TS1281S Cty TNHH ĐT TM DV Tân Trung An 1 05/2016 13.921.724
232 TS1285S CN Cty TNHH Đức Duy Bình 7 10/2015 173.820.931
233 TS1286S Cty TNHH TM Thuốc Thú Y Minh Thuận 7 03/2017 36.627.537
234 TS1290S CTY TNHH MTV Gỗ Tấn Đan 1 01/2017 10.259.409
235 TS1291S Công ty TNHH MTV Trang trí Nội thất Thiên Nga 3 10/2016 33.260.412
236 TS1296S Công Ty TNHH Thép Khai Minh Đạt 1 09/2016 10.912.807
237 TS1298S Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Hải Minh Phú 1 03/2017 4.045.045
238 TS1305S Công Ty TNHH SX TM Công Nghiệp Cầu Trục Việt Nam 1 01/2017 14.911.959
239 TS1314S Công Ty TNHH Kỹ Thuật Gia Long 2 07/2014 113.708.810
240 TS1316S Công Ty TNHH TM MAY Mặc DV SX Thanh Sang 7 03/2017 24.862.179
241 TS1317S Công Ty TNHH TM DV SX XNK May Mặc Minh Sang 3 01/2016 71.890.183
242 TS1318S Công Ty TNHH Cơ Khí TM DV Phước Thành Đạt 5 01/2017 32.417.167
243 TS1323S Công Ty TNHH ĐTvà XD TM Quốc Tế Hà Anh 4 01/2017 26.210.348
244 TS1325S Công Ty TNHH Nông Lâm Việt 3 03/2016 52.429.592
245 TS1334S Công Ty TNHH XNK Việt ONION 2 03/2017 7.946.807
246 TS1337S Công Ty TNHH MTV SX Bao Bì Thái Thanh Sơn 1 03/2017 3.261.042
247 TS1340S Công Ty TNHH Grace International 3 10/2015 119.044.984
248 TS1341S Công Ty CP Đồng Hành 2 02/2017 9.337.926
249 TS1342S Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Intec - MJ Vina 296 03/2017 790.748.222
250 TS1345S Công Ty TNHH SX TM Nhựa Việt Nam 8 08/2016 107.342.208
251 TS1352S Công Ty TNHH Xây Dựng TM Gia Phú Cường 8 03/2017 26.183.867
252 TS1353S Công Ty CP Kỹ Thuật Lạnh T và T 2 11/2016 19.630.510
253 TS1357S Công Ty TNHH I.S VINA 1 03/2017 19.512.152
254 TS1358S Công Ty TNHH SX TM DV In Quang long UV 1 02/2017 5.263.689
255 TS1361S Công ty TNHH SX TM Tâm Thành 2 10/2014 179.663.173
256 TS1363S Công ty TNHH OBILLY OTILLY INTERNATIONAL 2 09/2015 72.611.585
257 TS1366S Công ty TNHH SX TM KBT 1 02/2016 44.780.322
258 TS1368S Công ty TNHH Bliss Vina 1 01/2015 112.979.018
259 TS1372S Công ty TNHH May Mặc Bảo Anh Huy 2 03/2017 8.919.444
260 TS1388S Công ty TNHH PATIENCE 1 01/2017 6.264.609
261 TS1391S Công ty TNHH TM XD Điện Trung Đạt 5 03/2017 14.483.893
262 TS1392S Công ty TNHH INK Anh Dũng 6 03/2017 22.970.764
263 TS1393S Công ty TNHH DV Kinh Doanh Nguyễn Đạt 1 01/2015 37.038.085
264 TS1395S Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Tầm Nhìn Vàng 2 01/2017 13.932.555
265 TS1396S Công Ty TNHH SX TM Cơ Khí Hiếu Hạnh 15 03/2017 42.875.824
266 TS1400S Công Ty TNHH SX TM và DV Cắt Viền May Tấn Đạt 1 12/2016 6.607.945
267 TS1401S Công Ty TNHH TM DV SJSAGANA 6 03/2017 39.475.455
268 TS1403S Công Ty TNHH SX TM Rau Qủa Thực Phẩm An Toàn 5 03/2017 13.553.792
269 TS1406S Công Ty TNHH MTV XD và Lắp Đặt Nghĩa Phát 5 01/2017 29.776.216
270 TS1409S Công Ty TNHH Hóa Chất Thiên Phú 1 03/2017 3.683.436
271 TS1410S Công Ty CP XNK Việt Phương Anh 2 12/2016 28.374.615
272 TS1423S Công Ty CP TM Dịch Vụ Xây Dựng Lương Nguyễn 1 12/2016 7.436.001
273 TS1429S Công Ty TNHH MTV DV Vận Tải ánh Dương 4 03/2016 102.627.510
274 TS1433S Công ty CP XD Thái Vinh 1 07/2015 31.621.908
275 TS1448S Công ty TNHH ĐT TM DV Trí Trung 1 07/2016 11.600.313
276 TS1451S Công ty TNHH CN Vinh Hiển 1 03/2017 5.018.260
277 TS1454S Công ty TNHH MTV Quảng Cáo Mai 16 02/2017 63.285.504
278 TS1455S Công ty TNHH SX TM DV Hoàng Đức Thịnh 2 12/2016 19.796.706
279 TS1456S Công ty TNHH SX TM XNK Thuần Tiến 3 03/2017 10.798.384
280 TS1457S Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân á Đông 19 01/2017 113.661.950
281 TS1458S Công ty TNHH DV PT Công Nghệ Phương Đông 2 03/2017 5.555.641
282 TS1460S Công ty TNHH XNK Thanh Phát 2 01/2016 53.366.579
283 TS1466S Công ty TNHH MTV SX TM Dịch Vụ Hon Phát 2 11/2016 28.392.365
284 TS1469S Công ty TNHH ĐT PT XD TM Phúc Thành 2 03/2017 8.680.258
285 TS1475S Công ty TNHH TM và XD MT Green Space Vina 1 01/2017 7.506.339
286 TS1480S Công ty TNHH TM DV XNK Kim Đức 12 03/2017 41.131.177
287 TS1491S Công ty TNHH SX TM DV Chế Tạo Máy Thanh Xuân 3 01/2016 90.540.484
288 TS1493S Công ty TNHH Hoàng Tâm Petrol 3 01/2017 19.796.325
289 TS1497S Công ty CP May Fagi 14 03/2017 50.391.449
290 TS1512S Công ty CP Cơ Khí XD và TTNT Nhật Cường 1 10/2015 27.223.319
291 TS1515S Công ty CP Cửa Nhựa Việt Châu 2 12/2016 17.469.891
292 TS1518S Công ty TNHH Thịnh Vượng Decor 12 12/2016 67.950.795
293 TS1519S DNTN Sản Xuất Thương Mại Thành Sơn 5 01/2017 41.381.512
294 TS1523S Công ty TNHH DV Giải Khát Mỹ Lan 2 12/2015 42.712.562
295 TS1526S Công ty TNHH May Hoàng Gia 1 11/2015 23.535.835
296 TS1528S Công ty TNHH MTV Nồi Hơi Hàn Linh 3 12/2016 22.141.972
297 TS1538S Công ty TNHH Sallim Vina 1 01/2016 105.378.549
298 TS1540S Công ty TNHH SX TM Gia Trí 4 03/2017 13.811.436
299 TS1543S Công ty TNHH Phước Thiên Đạt 3 04/2016 63.122.708
300 TS1546S Công ty CP DV Quảng Cáo Nguyễn Võ 7 12/2016 44.553.506
301 TS1547S Công ty TNHH VT TM Cường Phát 5 03/2017 21.193.733
302 TS1552S Công ty TNHH Công nghệ Cơ khí Huỳnh Quang 4 12/2016 27.518.068
303 TS1554S Công ty TNHH SX TM DV Vương Kim 1 03/2017 2.851.879
304 TS1556S Công ty CP ĐT và XD Cường Thịnh 2 01/2017 12.360.600
305 TS1563S Công ty CP Npoil 8 09/2016 76.832.601
306 TS1567S Công ty TNHH TM DV Xây Lắp Đồng Tâm 1 10/2015 55.385.591
307 TS1568S Công ty TNHH SX TM Diệp Gia 5 11/2015 98.227.499
308 TS1570S CN Công ty TNHH Đức Minh Sài Gòn - Xưởng sản xuất 28 03/2017 72.050.442
309 TS1573S Công ty TNHH SX TM Nhựa Vạn Xuân Phát 1 03/2017 2.613.573
310 TS1578S Công ty TNHH Imago 1 03/2017 2.569.771
311 TS1580S Công ty TNHH Sơn SanQ Solite 23 03/2017 96.645.037
312 TS1582S Công ty TNHH MTV Hoành ích 22 03/2017 63.355.501
313 TS1585S Công ty TNHH XD- TTNT Song Việt 6 03/2017 18.256.826
314 TS1587S Công ty CP Thiết Bị Mầm Non Việt 1 03/2017 2.710.874
315 TS1590S Công ty TNHH Cơ Điện EMC 20 01/2017 147.358.509
316 TS1595S Công ty TNHH VT & DV Du Lịch Thanh Sang 3 03/2017 8.558.378
317 TS1598S Công ty TNHH Sơn Siva 2 10/2015 50.538.142
318 TS1602S CN Công ty TNHH DV Kỹ Thuật và TV Kim Thăng Long 2 03/2017 4.034.748
319 TS1609S CTY TNHH 1 Thành Viên Sản Xuất TM Kim Thịnh 9 03/2017 24.543.789
320 TS1611S Công ty TNHH ĐT XD TM Lực Tấn 11 03/2017 37.295.323
321 TS1612S Công ty TNHH Giải Pháp CN Hoàng Kim 1 02/2016 8.285.251
322 TS1614S Công ty TNHH MTV Ngô Việt 4 01/2017 27.183.052
323 TS1621S Cty TNHH SX TM DV Dệt may Tuấn Hưng 2 02/2017 13.312.445
324 TS1623S Công ty TNHH SX Cơ Khí Minh Khôi 1 12/2016 7.943.980
325 TS1626S Công ty TNHH SX Cơ Khí XD DV Song Quỳnh 1 11/2015 24.030.660
326 TS1629S Công Ty TNHH TM & Sản Xuất DOLI 1 03/2016 25.759.822
327 TS1630S Công ty TNHH MTV Giày Việt Thịnh 2 08/2016 23.024.212
328 TS1632S Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Hoàn Cầu Gloree 10 06/2016 148.535.827
329 TS1635S Công ty TNHH Nệm Việt Bảo 8 01/2016 193.047.101
330 TS1649S Công ty TNHH SX TM Phong Cách Việt 1 01/2016 208.622.536
331 TS1650S Công ty TNHH Đo Đạc - Thiết Kế - XD D.A.D.A 1 12/2015 22.761.813
332 TS1658S Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Lâm 3 02/2017 10.567.380
333 TS1661S Công ty TNHH Bảo Dưỡng Phương tiện VT Tân Đại Dương 2 09/2016 21.335.502
334 TS1665S Công ty TNHH DV TM VLXD Thanh Ngân 5 12/2016 39.629.914
335 TS1667S Công ty TNHH SX DV và TM Mãnh Phát 3 01/2017 27.361.180
336 TS1670S Công ty TNHH SX TM XNK May Thành Long 8 03/2017 20.149.610
337 TS1680S Công ty TNHH TM Thảo Mộc Việt 2 03/2017 5.805.385
338 TS1681S CTY TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Điện Khai Sáng 2 02/2017 8.978.359
339 TS1692S Công ty TNHH MTV SX TM DV Việt Tiến Thắng 6 03/2017 26.151.614
340 TS1693S Công ty TNHH Nội thất XD Việt Vương 1 03/2017 2.616.836
341 TS1697S Công ty TNHH MTV TM DV XD Trí Tuệ Việt 2 03/2017 6.551.830
342 TS1706S Công ty TNHH TM DV TTNT Toàn Thành 5 02/2017 25.009.680
343 TS1708S Công ty CP Bioa 1 02/2017 4.531.444
344 TS1712S CN Công ty TNHH Cơ khí Việt Khoa 6 01/2017 29.268.053
345 TS1719S Công ty TNHH MTV Thép khuôn mẫu An Phát 4 01/2017 24.690.241
346 TS1721S Công ty TNHH DV May H & T 11 03/2017 45.277.854
347 TS1722S Công ty CP Kính XD Hưng Thịnh 4 04/2016 86.089.807
348 TS1725S Công ty TNHH SX TM XNK May mặc Quốc Tế 18 04/2016 406.012.001
349 TS1732S Công ty TNHH In TM QC Phương Liên 1 06/2016 52.470.865
350 TS1735S Công ty TNHH TB XD Hưng Thịnh 11 03/2017 31.659.151
351 TS1738S Công ty TNHH DV TM Bao bì Phương Nam 5 02/2017 20.591.662
352 TS1742S Công ty TNHH TM DV ĐT XNK Thái Sơn 8 03/2017 21.437.881
353 TS1757S Công ty TNHH TM DV & ĐT KT XD Công trình PuLaCo 2 08/2016 30.643.662
354 TS1760S Công ty TNHH XD và PCCC Hải Quân 1 08/2016 13.577.837
355 TS1777S Công ty TNHH TTNT TPL 3 02/2017 15.922.387
356 TS1780S Công ty TNHH TM May Mặc Hương Bảo Đăng 5 03/2017 17.291.928
357 TS1781S Công ty CP XD Cơ Điện Nhất Tín 3 03/2017 11.642.456
358 TS1789S Công ty TNHH TV Thiết kế XD Kinh Bắc 3 01/2017 22.407.157
359 TS1800S Công ty TNHH Thiết kế ĐT XD Minh Trí 4 01/2017 26.317.593
360 TS1812S Công ty TNHH XD Cơ Điện Hải Đăng 1 01/2017 5.154.118
361 TS1815S Công ty TNHH MTV XNK Vạn An Phát 5 09/2016 65.713.700
362 TS1818S Công ty TNHH Đo Đạc Thiết Kế XD Đăng Khoa 3 03/2017 7.947.687
363 TS1821S Công ty TNHH SX Nhãn Thế Giới 2 07/2016 25.452.115
364 TS1822S Công ty TNHH Kim Ngân Việt Nam 5 03/2017 9.768.396
365 TS1828S Công ty TNHH TV XD Khang Trang 1 01/2017 13.505.062
366 TS1846S Công ty TNHH TM DV Suất Ăn Việt 14 03/2017 63.703.357
367 TS1847S Công ty TNHH XD Neo 1 01/2017 6.976.829
368 TS1849S Công ty TNHH Cao Su Hóc Môn 3 01/2017 21.381.409
369 TS1851S Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Tân Minh Phát 2 02/2017 20.857.317
370 TS1863S Công ty TNHH Vina Products 2 12/2016 17.165.289
371 TS1878S Cty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Việt Hưng Phát 8 02/2017 45.995.409
372 TS1881S Công ty TNHH SX TM DV XNK Tân Phú 19 02/2017 77.032.834
373 TS1885S Công ty TNHH TM DV Phát Triển Duy Phát 2 03/2017 11.287.668
374 TS1887S Công ty TNHH Kendotoy 1 03/2017 4.226.925
375 TS1888S Công ty TNHH XNK Winner Company 9 03/2017 24.433.583
376 TS1889S Công ty TNHH Cơ Khí Quang Huy 6 03/2017 28.029.819
377 TS1892S Công ty TNHH TM DV Vận tải Ruby 2 02/2017 9.210.482
378 TS1893S Công ty TNHH XNK Hà Anh Tuấn 2 02/2017 8.844.816
379 TS1896S Công ty TNHH Kinh doanh Gỗ Minh Tâm 4 03/2017 10.139.509
380 TS1905S Công ty TNHH TM Vinatrade 9 01/2017 85.929.092
381 TS1906S Công ty TNHH TV ĐT TM Kiyomatsu 2 10/2016 20.223.979
382 TS1910S Công ty TNHH MTV XD TM DV TTNT Vũ Đạt 2 03/2017 5.822.417
383 TS1911S Công ty TNHH Aquasol 4 03/2017 33.917.901
384 TS1916S Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TM Hoàng Thịnh 3 03/2017 11.307.292
385 TS1924S Công ty TNHH SX TM Bao Bì An Phú 3 03/2017 9.108.769
386 TS1938S Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Hưng Việt 5 03/2017 12.447.901
387 TS1939S Cty CP TM XD Đăng Hưng Thịnh 1 01/2017 6.801.114
388 TS1940S Công ty TNHH Kiến Trúc XD Sông ấn 1 03/2017 2.495.755
389 TS1945S Công ty TNHH Hóa phẩm Phát Ngọc Anh 2 02/2017 13.533.759
390 TS2052S Công ty TNHH Phong Doanh Vina 2 02/2017 7.597.938
391 TS2063S Công ty TNHH XD P.C Sài Gòn 1 03/2017 3.156.433
392 TS2078S Công ty TNHH Bao bì giấy Minh Thành 2 03/2017 12.601.293
393 TS2109S Công ty CP Chế Biến thực phẩm Sài Gòn 3 12/2016 20.203.005
394 TS2110S Công ty TNHH XD Đức Thành Sài Gòn 4 12/2016 60.675.983
395 TS2111S Công ty TNHH Việt Đước 51 02/2017 248.332.481
396 TS2141S Công ty TNHH Sin Phong 18 01/2017 83.460.525
397 TS2145S Công ty TNHH SX TM DV VT Ngọc Phát 3 02/2017 16.782.515
398 TS2190S Công ty TNHH TM Hưng Hưng Long 15 02/2017 56.980.611
399 TS2304S Công ty CP XD và TM Happy Home 4 03/2017 15.849.532
400 TS2416S Công ty TNHH Trâm Phúc Ngọc 2 03/2017 5.216.253
401 NS0007S Cơ sở Mầm Non Tư Thục Baby 1 12/2016 40.839.316
402 NS0010S Cơ Sở MN Tư Thục Hồng Hạnh 4 02/2017 18.730.014
403 NS0021S Nhóm trẻ Hồng Hạc 6 03/2017 15.003.089
404 NS0025S Lớp Mẫu giáo độc lập Bút Chì Màu 3 03/2017 9.194.779
405 NS0035S Hộ Kinh Doanh Tăng Văn Quang 2 12/2016 12.553.396
406 NS0036S Hội Đông Y huyện Hóc Môn 1 05/2016 15.723.543
407 NS0040S Lớp Mẫu giáo độc lập Phương Quỳnh 6 02/2017 31.588.686
408 NS0044S Lớp mẫu giáo Hoa Anh Đào 8 03/2017 20.995.472
409 NS0045S Nhóm trẻ Bi Bo 2 03/2017 5.135.601
410 NS0046S Nhóm trẻ Lam Hồng 7 03/2017 27.503.643
411 SS0021S Trung -T-KTTổng Hợp Hướng Nghiệp Hóc Môn 8 03/2017 30.689.069
412 SS0058S Trường Mầm Non 23/11 47 03/2017 186.667.655
413 SS0073S Trường Mầm Non Xuân Thới Đông 56 03/2017 137.187.916
414 SS0077S Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi 66 02/2017 249.989.852
415 KC0006S Không chuyên trách xã Tân Hiệp 24 03/2017 17.089.486
416 HS0054S Ban quản lý chợ Tân Thới Nhì 2 03/2017 4.299.423
417 EB0006S HTX  Cá sấu giống Nam bộ 1 07/2015 71.252.668
418 EB0001S HTX Thương Mại Dịch Vụ Đông Thạnh 10 01/2017 81.933.776
419 BW0047S BHYT nước ngoài Cty TNHH SX - TM Kim Sun 2 01/2017 3.186.538
420 BW0035S BHYT nước ngoài Cty TNHH TM DV XNK ACE 1 10/2015 23.009.078
421 BW0033S BHYT nước ngoài Công ty TNHH Đá Trang Sức Da Re Việt Nam 1 03/2017 1.386.894
422 BW0031S BHYT nước ngoài Công ty TNHH Xuân Đình 1 09/2015 10.317.082
423 BW0028S BHYT nước ngoài Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương 2 01/2015 67.730.036
424 BW0012S BHYT nước ngoài Cty TNHH MTV SX-TM Thành Đạo 1 12/2016 865.583